Almelo

Thema

Actuele profetie

De kleine profeten

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
Baptistengemeente De Bron
Adriaen Brouwerstraat 2
7606 AM Almelo
Routebeschrijving
Tijd
19:00
Inlichtingen
Geert Roelofs, penningmeester@debron-almelo.nl
Wegens het coronavirus zijn de overige avonden afgelast.
29 september 2019

Jona

zegen op de boodschap
27 oktober 2019

Amos

van afgoderij tot herstel
24 november 2019

Hosea

Gods grote trouw
26 januari 2020

Joël

de Heer redt die Hem aanroept
23 februari 2020

Micha

God houdt Zijn Woord
29 maart 2020
Afgelast

Habakuk

de rechtvaardige leeft door geloof

De kleine profeten

De profeten, waarvan hun boek in de Bijbel verhoudingsgewijs wat klein is, worden wel eens "de kleine profeten" genoemd. Dat zou de indruk kunnen wekken dat hun woorden dus ook van minder belang zijn.
Die indruk is volstrekt ten onrechte, want noch de profeet als persoon noch zijn woorden zijn minder belangrijk dan "de grote profeten".

Soms wordt hun persoon uitvoerig geschetst. Soms weten we onder welke koningen zij geprofeteerd hebben. In ieder geval kennen we de woorden van hun profetie.

Elke profeet afzonderlijk is belangrijk omdat hij door God gezonden werd met een boodschap, ook voor de toekomst, ook voor nu!