Almelo

Thema

Bijzondere tijden

Tekenen van de eindtijd?

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
Baptistengemeente De Bron
Adriaen Brouwerstraat 2
7606 AM Almelo
Routebeschrijving
Tijd
19:00
Inlichtingen
Arnold de Graaf, onderwijs@debron-almelo.nl
25 oktober 2020

De corona pandemie

Impact op mondiaal niveau
In de rede over de laatste dingen wijst de Heer Jezus op pestilentiën als een signaal dat Zijn komst aanstaande is. Valt corona ook in die categorie?
29 november 2020

Israël en de Arabieren

Samen op weg naar vrede?
De vredesverdragen met Egypte en Jordanië zijn alweer enige tijd geleden gesloten. Onlangs sloot Israël vrede met de VAE en Bahrein. Gaat dit proces door totdat de Messias komt?

Bijzondere tekenen

Niemand zal ontkennen dat we in bijzondere tijden leven.
Voor het eerst heeft een klein virus de hele wereld in haar greep. De eerste coronagolf heeft een grote impact gehad op alle terreinen van het leven, de gezondheidszorg in het bijzonder. De economie heeft zware klappen gehad. Hoe zwaar zal een tweede golf worden?

Ook bijzonder is de staat Israël.
Vanaf de oprichting in 1948 verkeert Israël in oorlog met de Arabische buren. Tijdens die 72 jaar hebben enkele Arabische staten vrede met Israël gesloten, maar wat betekent dat? Blijven dat de uitzonderingen of is er Bijbelse aanleiding om te denken dat dit proces zich zal voortzetten tot op de komst van de Messias?

Kortom: vallen deze gebeurtenissen onder de noemer "tekenen van de eindtijd"?