digitaal

Thema

De plagen van Egypte

Exodus 1 - 15

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
gewoon vanuit huis
(online via Teams)
Tijd
20:00
Inlichtingen
aanmelden via wim@debijbelopen.nl
4 maart 2021

Ontstaan van het volk Israël

Exodus 1
18 maart 2021

Opvoeding van Mozes (1)

Exodus 2
1 april 2021

Opvoeding van Mozes (2)

Exodus 2-3
15 april 2021

Roeping van Mozes

Exodus 3-4
29 april 2021

Mozes bij farao

Exodus 5
13 mei 2021

(vervolg)

27 mei 2021

(vervolg)

10 juni 2021

(vervolg)

24 juni 2021

(vervolg)

De plagen in Egypte

Vanwege de beperkingen rond corona zijn bijna alle Bijbelavonden afgezegd, maar blijft deze digitale mogelijkheid over.
Elke 2 weken ontmoeten we elkaar via Teams.
De lezing duurt ongeveer drie kwartier, met aansluitend ruimte voor interactie.
Het geheel hopen we na een uur te kunnen afronden.

Als je mee wilt doen, stuur dan een mail naar wim@debijbelopen.nl .
Dan krijg je ook een link naar de opnames van de vorige avonden (die zijn niet publiek toegankelijk).

De plagen in Egypte waren nodig om farao te dwingen om Israël te laten gaan. Voor hém en Egypte waren het plagen, maar voor Israël waren het tekenen en wonderen, want hun verlossing was nabij!

Deze gebeurtenissen bevatten waardevolle lessen voor ons geloofsleven en ons zicht op de wereld rondom ons, want de tijd van de gemeente op aarde is bijna voorbij!