Harkema

Thema

Het heilsplan van God

Een veranderende wereld

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
Kerk Harkema
Warmoltstrjitte 61
9281PL Harkema
Routebeschrijving
Tijd
19:30
Inlichtingen
Folkert Tabak, 06 5554 6091
19 januari 2023

Ontwikkelingen in het Midden-Oosten

De Arabische wereld is de laatste decennia drastisch veranderd. Het zijn de contouren van machten in de eindtijd, die het voor Israël heel zwaar zullen maken.
2 februari 2023

De toekomst van Europa

De eenheid binnen Europa staat onder grote druk. God laat dat al aan Daniël zien, maar legt ook uit waar dat toe leidt.

Het heilsplan van God

In de aanloop naar de komst van Christus en het Messiaanse rijk beschrijft de Bijbel een aantal machten, die een grote rol zullen spelen op het eindtoneel.

Vandaag voeren vooral de VS en China de boventoon, maar die komen in de Bijbel niet aan bod aangezien beiden buiten het profetisch landschap vallen van de landen rond de Middellandse Zee.

Israël vormt uiteraard het centrum. Dat is het nu eigenlijk ook al, maar dán zal het onder Gods hand worden voorbereid op de komst van de Messias en zal het Hem deze keer aanvaarden.

De profeten beschrijven hoe bijna alle toemalig bekende landen van betekenis worden en in de eindtijd hun eigen rol zullen spelen.
De wereld verandert alleen in de richting van Gods einddoel: de regering van Christus in het Messiaanse rijk.