Katwijk aan Zee

Thema

Hoofdpersonen in de toekomst

Machten die vandaag opkomen

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
Gebouw 'De Samenkomst'
J.W.Frisodreef 146
2224 BK Katwijk aan Zee
Routebeschrijving
Tijd
20:00
Inlichtingen
Jaap Zwitser, 071 402 4691
8 oktober 2021

Brokkelt Europa na de Brexit verder af?

De gestage groei in het aantal deelnemende landen lijkt om te slaan. Zullen meer landen het VK volgen?
12 november 2021

Hoe lang houdt Israël nog stand?

Sinds 1948 heeft Israël al heel wat oorlogen moeten voeren. Zal het stand houden in deze Arabische dreiging?
14 januari 2022

Waarop wijzen ontwikkelingen in het Midden-Oosten?

De Arabische lente veranderde bijna alle landen rondom Israël. Is dat een goede ontwikkeling voor Israël?
11 februari 2022

Wat is het grote Babylon?

Voordat Christus komt moet er afgerekend worden met een religieuze en economische supermacht. Waarom schenkt Openbaring hieraan zoveel aandacht?
11 maart 2022

Wat verandert er bij de regering van Christus?

Tijdens Zijn rijk zullen vrede en recht heersen op aarde. Ongekend, maar Hij heeft nog meer in petto voor de schepping!

Hoofdpersonen in de toekomst

In de aanloop naar de komst van Christus en het Messiaanse rijk beschrijft de Bijbel een aantal machten, die een grote rol zullen spelen op het eindtoneel.

Vandaag voeren vooral de VS en China de boventoon, maar die komen in de Bijbel niet aan bod aangezien beiden buiten het profetisch landschap vallen van de landen rond de Middellandse Zee.

Israël vormt uiteraard het centrum. Dat is het nu eigenlijk ook al, maar dán zal het onder Gods hand worden voorbereid op de komst van de Messias en zal het Hem deze keer aanvaarden.

De profeten beschrijven hoe bijna alle toemalig bekende landen van betekenis worden en in die tijd hun eigen rol zullen spelen.