Noordhorn

Thema

Gods werk door de eeuwen heen

Het boek Genesis

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
gebouw Dörpstee
Noorderweg 61C
9804 RL Noordhorn
Routebeschrijving
Tijd
20:00
Inlichtingen
Anton Buist, Noordhorn, tel. 0594 504 293
13 september 2022

Gezin van Izak en Rebekka

Genesis 25 - 26
De geboorte van een tweeling die al vóór de geboorte ruzie maakt. Dat zal in het nageslacht van Israël en Edom altijd zo blijven.
4 oktober 2022

Jakob in Bethel

Genesis 27 - 28
Jakob ontvangt met list de grote zegen, maar moet vluchten voor Ezau. Zijn eerste rustplaats is Bethel.
25 oktober 2022

Gezin van Jakob

Genesis 29 - 31
Jakob komt bij oom Laban en wordt nu zélf bedrogen. Hij huwt zijn beide dochters, maar Rachel is de geliefde.
15 november 2022

Jakob en Ezau

Genesis 32 - 36
Na 20 jaar vertrekt Jakob en ontmoet Ezau. Een gedenkwaardige ontmoeting in Pniël beschrijft de oorsprong van de strijd tussen Israël en Edom.
6 december 2022

Jozef thuis

Genesis 37 - 38
De geschiedenis van Jakob draait nu verder om Jozef. Hij is de geliefde zoon, maar wordt gehaat door zijn broers. Jozef is dan ook een prachtig type van Christus.
3 januari 2023

Jozef slaaf en gevangene

Genesis 39 - 40
Verkocht naar Egypte belandt Jozef als slaaf bij Potifar, maar daarna in de gevangenis.
24 januari 2023

Jozef onderkoning

Genesis 41 - 42
Als dromenuitlegger komt Jozef bij farao, die hem direkt aanstelt als onderkoning over Egypte. De honger brengt ook zijn broers bij hem.
14 februari 2023

Jozef ontmoet broers nogmaals

Genesis 42 - 44
De honger drijft de broers nogmaals naar Egypte, waar Jozef wil toetsen of er iets bij hen veranderd is.
7 maart 2023

Jozef maakt zich bekend

Genesis 44 - 45
Jozef voelt zich vrij om te vertellen wie hij werkelijk is, tot grote schrik van de broers.
28 maart 2023

Jakob in Egypte

Genesis 46 - 48
Jozef laat vader Jakob en de hele familie naar Egypte halen om voor hen te kunnen zorgen.
18 april 2023

De zegen van Jakob

Genesis 49 - 50
Wanneer Jakob op zijn sterfbed alle zonen zegent strekken zijn woorden zich uit tot in het Messiaanse rijk.

Gods werk door de eeuwen heen

Genesis (= ontstaan) is het eerste boek in de Bijbel en begint met "In het begin".
Het bevat de grote gebeurtenissen, zoals de schepping, de zondeval en de zondvloed, maar ook de levensbeschrijvingen van de aartsvaders van Israël.

Daarom is het onmisbaar voor het juiste zicht op de wereld van vandaag en de plaats van Israël temidden van de omringende volken.

Maar het is ook van belang voor een goed begrip van de toekomst.
In het boek Openbaring komen diverse begrippen en gebeurtenissen uit Genesis terug, maar dan grootser dan ze toen waren.

Kortom: een schitterend boek over Gods omgang met mensen in het algemeen, en met Israël in het bijzonder!
Fijn om dat boek over twee seizoenen te verdelen.