Noordhorn

Thema

Het evangelie van God

De brief aan de Romeinen

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
gebouw Dörpstee
Noorderweg 61C
9804 RL Noordhorn
Routebeschrijving
Tijd
20:00
Inlichtingen
Anton Buist, Noordhorn, tel. 0594 504 293
Bonne van der Kooi, Zuidhorn tel. 0594 505 374
George ter Veen, Zuidhorn tel. 06 1996 5826
Wegens het coronavirus zijn de overige avonden afgelast.
17 september 2019

Gods kracht tot verlossing

Romeinen 1
   
---:-- / ---:--
 
Het evangelie is een blijde boodschap van God. Maar voor wie? Hebben die mensen dat verdiend, of zelfs maar naar uitgekeken? Waarom doet God dat dan?
8 oktober 2019

Rechtvaardiging door geloof

Romeinen 2 - 3
   
---:-- / ---:--
 
Het volk Israël heeft de wet van God ontvangen. Werden zij daardoor betere mensen? En de andere volken? Werden zij zonder wet slechtere mensen?
29 oktober 2019

Vrede met God

Romeinen 4 - 5
   
---:-- / ---:--
 
Het evangelie stelt ieder mens in de gelegenheid om vrede met God te hebben. Daarvoor is het nodig om gerechtvaardigd te worden. Maar wat is rechtvaardiging?
19 november 2019

Een nieuwe en levende wandel

Romeinen 6
   
---:-- / ---:--
 
Een gelovige is voor eeuwig gered, maar houdt dat in dat hij makkelijk kan zondigen? Nee, want de doop trekt een grens! Wat is de betekenis van de christelijke doop?
10 december 2019

Vrijgemaakt, waarvan?

Romeinen 7
   
---:-- / ---:--
 
Hoe komt het dat velen hunkeren naar vrede met God, maar het niet hebben? Waarom zijn er zo weinig christenen die in de geestelijke vrijheid staan? Wat houdt die vrijheid dan tegen?
7 januari 2020

Gods Geest heeft de leiding

Romeinen 8
   
---:-- / ---:--
 
Wat een ruimte krijgt Gods Geest in de geestelijke vrijheid! Het leven van zo'n gelovige krijgt een heel andere inhoud. Wat is er vooral anders geworden?
28 januari 2020

Israël en Gods beloften

Romeinen 9 - 10
   
---:-- / ---:--
 
Als Jood en heiden beiden alleen door Gods genade gered worden, wat is dan nog het bijzondere van Israël? Welke motieven heeft God om Zijn beloften aan Zijn volk in te lossen?
18 februari 2020

Heel Israël zal gered worden

Romeinen 10 - 11
   
---:-- / ---:--
 
Op de olijfboom nemen wilde takken de plaats in van de natuurlijke takken. Heeft de kerk de plaats van Israël ingenomen? Maar wat betekent het dan dat heel Israël gered wordt? En betreft dat elke Israëliet?
10 maart 2020

Leven in liefde

Romeinen 12
   
---:-- / ---:--
 
Het evangelie verandert een gelovige in een dienaar, zowel van God als van elkaar. Gods liefde is daarvoor de drijvende kracht. Wat zijn de meest opvallende kenmerken van zo'n dienst?
31 maart 2020
Afgelast

Sterken en zwakken horen elkaar te verdragen

Romeinen 13 - 14
We nemen elkaar nogal makkelijk de maat. Zonden zijn inderdaad niet te accepteren, maar er zijn veel onderwerpen waarover we prima van mening kunnen verschillen. Dan moeten we elkaar gewoon aanvaarden. Paulus noemt enkele voorbeelden!
21 april 2020
Afgelast

De dienst van Paulus en anderen

Romeinen 15 - 16
Paulus is een dienstknecht van Jezus Christus, en wil Hem alleen gehoorzamen. En diezelfde houding heeft hij ontdekt bij allen die hij uit Rome heeft leren kennen. Hij groet hen daarom hartelijk! Maar waar gelovigen dienen zit de duivel niet stil.

Het evangelie van God

Paulus is nog nooit in Rome geweest als hij deze brief aan de plaatselijke gemeente schrijft.

Toch heeft hij velen uit Rome leren kennen, en uit deze contacten blijkt dat enkele punten nog niet goed begrepen worden. Zijn conclusie is: dan heeft men het evangelie nog niet goed begrepen!

Zo hebben we een brief in de Bijbel die het evangelie heel duidelijk uitlegt, en wel aan gelovigen. Zodra we goed begrijpen wie we waren (zondaren) en wie we geworden zijn (kinderen van God), hebben we het juiste zicht op onze relatie met God, met elkaar en met de wereld rondom ons. Dát is onze christelijke wandel en onze geestelijke vrijheid.

Kortom: een uiterst belangrijke brief voor elke christen, ook vandaag!