Noordhorn

Thema

Gods werk door de eeuwen heen

Het boek Genesis

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
gebouw Dörpstee
Noorderweg 61C
9804 RL Noordhorn
Routebeschrijving
Tijd
20:00
Inlichtingen
Anton Buist, Noordhorn, tel. 0594 504 293
Bonne van der Kooi, Zuidhorn tel. 0594 505 374
Wegens het coronavirus zijn één of meer avonden afgelast.
14 september 2021

De scheppingsdagen

Genesis 1 - 2
De scheppingsdagen zijn even historisch als de rest van Genesis. Toch is er méér, want er blijken treffende overeenkomsten te zijn met de nieuwe schepping!
5 oktober 2021

Twee groepen mensen

Genesis 3 - 4
De zondeval verdeelt de mensheid in 2 groepen: het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het slangenzaad lijkt sterker, maar uiteindelijk overwint het vrouwenzaad. Wanneer en hoe?
26 oktober 2021

Een wandel met God

Genesis 5 - 9
Gods oordeel komt, maar Henoch en Noach hebben de taak daarop te wijzen en er naar te leven. Een voorbeeld voor ons!
16 november 2021

De roeping van Abraham

Genesis 10 - 12
De toren van Babel toont de hoogmoed, waardoor God de mensheid verdeelt in talen en volken. Toch verkiest God Zijn eigen volk.
7 december 2021
Afgelast

Melchizedek

Genesis 13 - 17
Terwijl Abraham zonder kinderen blijft en hij zorgen over Lot heeft, ontmoet hij iemand die groter is dan hij. Wie is deze mysterieuze figuur?
4 januari 2022

De zoon van de belofte

Genesis 18 - 21
Ismaël en Izak hebben dezelfde vader maar verschillende moeders. God maakt duidelijk wie Hij verkiest. Dat werkt door in hun nageslachten, nu en straks.
25 januari 2022

Het offer van Izak

Genesis 22 - 24
Izak is onmiskenbaar een type van Christus. Het offer is de basis van Gods zegen. Wie krijgen deel aan die zegen?
15 februari 2022

Jakob - Ezau

Genesis 25 - 33
Uit deze beide zonen komen volken voort. God verkiest Israël méér te zegenen dan Edom, maar dat levert veel strijd op, ook in de onzichtbare wereld!
8 maart 2022

Jozef is de geliefde zoon

Genesis 34 - 38
Jakob heeft veel verdriet om zijn zonen, zeker wanneer zijn geliefde zoon dood blijkt te zijn. De geschiedenis herhaalt zich als Christus komt.
29 maart 2022

Jozef wordt koning in Egypte

Genesis 39 - 45
Israël heeft de Messias verworpen, maar dat gaat veranderen. Gods Geest zal straks een machtig werk in dit volk beginnen, waardoor velen tot berouw en nieuw leven komen.
19 april 2022

Een unieke zegen voor elke stam in Israël

Genesis 46 - 50
Wanneer Jakob op zijn sterfbed alle zonen zegent strekken zijn woorden zich uit tot in het Messiaanse rijk.

Gods werk door de eeuwen heen

Genesis (= ontstaan) is het eerste boek in de Bijbel en begint met "In het begin".
Het bevat de grote gebeurtenissen, zoals de schepping, de zondeval en de zondvloed, maar ook de levensbeschrijvingen van de aartsvaders van Israël.

Daarom is het onmisbaar voor het juiste zicht op de wereld van vandaag en de plaats van Israël temidden van de omringende volken.

Maar het is ook van belang voor een goed begrip van de toekomst.
In het boek Openbaring komen diverse begrippen en gebeurtenissen uit Genesis terug, maar dan grootser dan ze toen waren.

Kortom: een schitterend boek over Gods omgang met mensen in het algemeen, en met Israël in het bijzonder!


De avond duurt tot ongeveer 21:30 uur, inclusief een kwartier pauze.