Noordhorn

Thema

Het evangelie van God

De brief aan de Romeinen

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
gebouw Dörpstee
Noorderweg 61C
9804 RL Noordhorn
Routebeschrijving
Tijd
20:00
Inlichtingen
Anton Buist, Noordhorn, tel. 0594 504 293
Bonne van der Kooi, Zuidhorn tel. 0594 505 374
Wegens het coronavirus zijn één of meer avonden afgelast.
15 september 2020

Onderdanig aan de overheid

Romeinen 13
De overheid regeert en niemand anders. Maar in hoeverre mag de overheid zich bemoeien met iemands persoonlijke vrijheid? Mag zij invloed uitoefenen op samenkomsten van gelovigen? Dergelijke vragen zijn heel actueel geworden in Corona-tijd!
6 oktober 2020

Sterken en zwakken horen elkaar te verdragen

Romeinen 14
We nemen elkaar nogal makkelijk de maat. Zonden zijn inderdaad niet te accepteren, maar er zijn veel onderwerpen waarover we prima van mening kunnen verschillen. Dan moeten we elkaar gewoon aanvaarden. Paulus noemt enkele voorbeelden!
27 oktober 2020
Afgelast

De dienst van Paulus

Romeinen 15
Paulus is een dienstknecht van Jezus Christus, en wil Hem alleen gehoorzamen. Dat betekent dat hij het evangelie zo zuiver mogelijk wil prediken.
17 november 2020
Afgelast

De dienst van vele anderen

Romeinen 16
Diezelfde toewijding heeft hij ontdekt bij velen die hij uit Rome heeft leren kennen. Hij groet hen daarom hartelijk! Maar waar gelovigen dienen zit de duivel niet stil.
8 december 2020
Afgelast

De scheppingsdagen

Van een oude naar een nieuwe schepping
De scheppingsdagen zijn even historisch als de rest van Genesis. Toch is er méér, want er blijken treffende overeenkomsten te zijn met de nieuwe schepping!
5 januari 2021
Afgelast

Christus is Overwinnaar en Bevrijder

Kaïn - Abel
De zondeval verdeelt de mensheid in 2 groepen: het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het slangenzaad lijkt sterker, maar uiteindelijk overwint het vrouwenzaad. Wanneer en hoe?
26 januari 2021
Afgelast

De mensheid is verdeeld in volken

Sem - Cham - Jafeth
De nakomelingen van Jafeth breiden zich sterk uit. Toch verkiest God een andere lijn. Hij is de God van Sem, maar waarom?
16 februari 2021
Afgelast

Gods verbond is met Israël

Isaak - Ismaël
Eeuwen lang leek Israël verstrooid te blijven, maar nu zij weer een eigen land hebben lijkt het conflict met de Arabieren onoplosbaar. Hoe zal dit aflopen?
9 maart 2021
Afgelast

Israël krijgt Gods zegen

Jakob - Ezau
Uit deze beide zonen komen volken voort. God verkiest Israël méér te zegenen dan Edom, maar dat levert veel strijd op, ook in de onzichtbare wereld!
30 maart 2021
Afgelast

Israël zal de Messias aannemen

Jozef en zijn broers
Israël heeft de Messias verworpen, maar dat gaat veranderen. Gods Geest zal straks een machtig werk in dit volk beginnen, waardoor velen tot berouw en nieuw leven komen.
20 april 2021
Afgelast

Een unieke zegen voor elke stam in Israël

Jakobs zonen
Wanneer Jakob op zijn sterfbed alle zonen zegent strekken zijn woorden zich uit tot in het Messiaanse rijk.

Het evangelie van God

Paulus is nog nooit in Rome geweest als hij deze brief aan de plaatselijke gemeente schrijft.

Toch heeft hij velen uit Rome leren kennen, en uit deze contacten blijkt dat enkele punten nog niet goed begrepen worden. Zijn conclusie is: dan heeft men het evangelie nog niet goed begrepen!

Zo hebben we een brief in de Bijbel die het evangelie heel duidelijk uitlegt, en wel aan gelovigen. Zodra we goed begrijpen wie we waren (zondaren) en wie we geworden zijn (kinderen van God), hebben we het juiste zicht op onze relatie met God, met elkaar en met de wereld rondom ons. Dát is onze christelijke wandel en onze geestelijke vrijheid.

Kortom: een uiterst belangrijke brief voor elke christen, ook vandaag!

We maken deze serie af nadat we in maart 2020 zijn gestopt vanwege corona.


Thema vanaf 8 december 2020

In de resterende zeven avonden willen we kijken naar:
Gods heilsplan van begin tot eind
aan de hand van het scheppingsverhaal en een aantal broers in het boek Genesis.

Hun nakomelingen verdelen de mensheid in verschillende groepen en volken tot op de huidige dag, én in de toekomst!
Gods plannen met de mensheid beginnen bij deze broers en zijn door de hele Bijbel te volgen.