Steenwijk

Thema

Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
Gebouw Bethel
Gasthuislaan 109
8331 MV Steenwijk
Routebeschrijving
Tijd
20:00
Inlichtingen
Jan Markerink, 06 5109 7694
16 september 2019

Europa en Babylon

   
---:-- / ---:--
 
Meer samenwerking, geen grenzen, één munt ... het leek in het begin zo mooi te gaan tussen de Europese landen. Intussen stagneert die groeiende eenheid behoorlijk. Bovendien vervaagt de christelijke identiteit. Hoe gaat dit verder?
30 september 2019

Israël en de antichrist

   
---:-- / ---:--
 
Sinds 1948 heeft het Joodse volk weer een eigen staat. Er zijn al verschillende oorlogen gevoerd, maar de staat Israël is er nog steeds. Gaat deze ontwikkeling door en zullen zij de Messias straks aannemen, of gaat er eerst nog iets anders gebeuren?
14 oktober 2019

Machten rond Israël

   
---:-- / ---:--
 
De Arabische lente begon in 2010 en heeft bijna alle landen in het Midden-Oosten in beweging gebracht. Burgeroorlogen, regeringscrises en andere onrust waren het gevolg. Zijn deze ontwikkelingen terug te vinden in de Bijbel?
28 oktober 2019

Christus

   
---:-- / ---:--
 
Dé Hoofdpersoon bij uitstek is natuurlijk de Heer Jezus, de beloofde Messias uit het Oude Testament. Wat zal er vóór, tijdens en na Zijn verschijning op aarde gebeuren?

Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel

De boeken Daniël en Openbaring vertellen nogal wat over de eindtijd, en vooral over de personen/machten die dan een belangrijke rol gaan vervullen.

Voor sommige van die machten worden wij nu al gewaarschuwd. Dan is het van belang om te weten om wie het gaat en waarop we moeten letten.
De meeste machten zijn erop uit om zoveel mogelijk op aarde in bezit te nemen. Mensenlevens zijn daarbij niet van belang.

Toch heeft géén van deze machten het laatste woord. Dat is weggelegd voor de 'Koning der koningen en Heer der heren'. Dat is niemand anders dan de Heer Jezus, de Christus, de beloofde Messias van Zijn volk Israël.
Tijdens Zijn regering zal niet alleen Israël, maar de hele mensheid gezegend worden.