Hoge en lage bronnen

Hoog- en laaggelegen bronnen

Onze bronnen liggen soms op het niveau van het gewone, dagelijkse leven, en soms iets hoger.

 
Twee rechtvaardigen

Voor ons lijkt het "appels met peren vergelijken", maar God noemt twee mensen allebei rechtvaardig, bij wie wij alleen maar grote verschillen zien.

 
De snelheid van de herder

De snelheid van de herder hangt af van de kleintjes in de kudde.

 
Waar de paden samenkomen

Er is een punt waar alle wegen bij elkaar komen.

 
Dode vliegen in de parfum

Een onverwachte tegenslag kan ons helemaal van streek maken. Voor God is het juist een nieuwe mogelijkheid voor contact.

 
De haven van je begeerte

Geen mooier moment dan wanneer een schip rustig de haven binnenvaart na hachelijke momenten in een storm.

 
Wat de Heer van u vraagt

De profeet Micha komt met een heel eenvoudige boodschap naar afgodendienaars.

 
Genade

Het ontvangen van een onverdiende gunst.

 
Vanzelf

Gaat het echt vanzelf, of moet er eerst iets gebeuren?

 
Gouden appels op zilveren schalen

Wij hebben allemaal een mond gekregen, maar niemand is volmaakt in het spreken van woorden. Er mankeert altijd wel íets aan. Behalve bij de Ene...

 
Maar zelfs indien niet ...

Elke christen kent het wel: je bidt voor iets of iemand, vaak lange tijd en van harte. Maar wanneer God ons gebed niet verhoort?

 
Een arme, wijze man

Al is de man ook nog zo wijs, er luistert niemand naar hem, alleen omdat hij arm is.

 
Woningen, voorhoven en altaren

Gods overvloed wordt groter naarmate wij kleiner worden.

 
Waar ben je?

Het lukt best aardig om verstoppertje te spelen voor elkaar, maar niet voor God.

 
Aardbevingen in je leven

Er zijn gebeurtenissen in iemands leven, die te vergelijken zijn met een aardbeving.

 
Het belang van graanmolens

Een graanmolen mocht nooit als onderpand weggegeven worden. Levensgevaarlijk!

 
Een beetje olie

Niets anders dan een beetje olie leidt tot een groot wonder.