Alkmaar

Thema Wat gebeurt er bij de komst van Christus?
(Zijn toespraken in Mattheüs 24 & 25)
Spreker Wim Zwitser
Plaats Baptistenkerk De Rank
Strooijonkerstraat 13
1812 PJ Alkmaar
Routebeschrijving
Aanvang 19.30 uur
10 september 2018 Signalen in de wereld dat Christus komt
(Mattheüs 24 : 1 - 35)

De verwoesting van de tempel is een aanleiding voor de Heer Jezus om Zijn discipelen in grote lijnen te schetsen wat er gaat gebeuren voordat Hij zal verschijnen.

24 september 2018 Signalen onder christenen dat Christus komt
(Mattheüs 24 : 36 - 25 : 13)

De Heer Jezus heeft een paar keer stellig beloofd dat Hij terugkomt, en ook nog eens spoedig! Inmiddels zijn er zo'n 2000 jaren verstreken. Het wachten valt niet mee, maar mag nooit leiden tot een slappe houding.

8 oktober 2018 Het oordeel van Christus over christenen
(Mattheüs 25 : 14 - 30)

Iedere christen heeft de mogelijkheid om de Heer ijverig te dienen. De Heer Jezus zal ons beoordelen. Wanneer doet Hij dat en welke criteria legt Hij daarbij aan?

22 oktober 2018 Het oordeel van Christus over de mensheid
(Mattheüs 25 : 31 - 46)

Bij de verschijning van Christus zullen alle volken geoordeeld worden. Waar vindt die rechtszitting plaats, en welke criteria zullen dan gelden?