Almelo

Thema Actuele profetie
(de kleine profeten)
Spreker Wim Zwitser
Plaats Baptistengemeente "De Bron"
Adriaen Brouwerstraat 2
7606 AM Almelo
Routebeschrijving
Aanvang 19.00 uur
29 september 2019 Jona - zegen op de boodschap

27 oktober 2019 Amos - van afgoderij tot herstel

24 november 2019 Hosea - Gods grote trouw

26 januari 2020 Joël - de Heer redt die Hem aanroept

23 februari 2020 Micha - God houdt Zijn Woord

29 maart 2020 Habakuk - de rechtvaardige leeft door geloof

De kleine profeten

De profeten, waarvan hun boek in de Bijbel verhoudingsgewijs wat klein is, worden wel eens "de kleine profeten" genoemd.
Dat zou de indruk kunnen wekken dat hun woorden dus ook van minder belang zijn.
Die indruk is volstrekt ten onrechte, want noch de profeet als persoon noch zijn woorden zijn minder belangrijk dan "de grote profeten".

Soms wordt hun persoon uitvoerig geschetst. Soms weten we onder welke koningen zij geprofeteerd hebben.
In ieder geval kennen we de woorden van hun profetie.

Elke profeet afzonderlijk is belangrijk omdat hij door God gezonden werd met een boodschap, ook voor de toekomst, ook voor nu!


Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking met