Almelo

Thema Het heilsplan van God
Spreker Wim Zwitser
Plaats Baptistengemeente "De Bron"
Adriaen Brouwerstraat 2
7606 AM Almelo
Routebeschrijving
Aanvang 19.00 uur
30 september 2018 De wederkomst van Christus
De Heer Jezus heeft meer dan eens nadrukkelijk beloofd dat Hij terugkomt, heel gauw zelfs! Toch wachten we daar nu inmiddels zo'n 2000 jaar op. Hoe lang moeten we nog wachten? Of zijn er signalen die wijzen op Zijn spoedige komst?

28 oktober 2018 Kaïn en Abel
De mensheid bestaat uit twee groepen mensen: zij die Gods genade kennen én de anderen. Het gaat om het offer van Christus en Zijn uiteindelijke overwinning over (het zaad van) de slang.

25 november 2018 Sem, Cham en Jafeth
De torenbouw van Babel was het toonbeeld van menselijke hoogmoed. Gods oordeel verdeelde de mensheid in volken. En daarna? Heeft God deze volkerenmassa nog in de hand?

27 januari 2019 Izaäk en Ismaël
Uit Sem komt het volk Israël voort. Dat volk kent veel strijd met andere volken, in het bijzonder met de Arabieren. Wat is Gods plan daarmee?

24 februari 2019 Jakob en Ezau
Het volk Israël heeft een uiterst moeizame relatie met Edom. Waar is Edom vandaag te herkennen en hoe gaat dat aflopen?

31 maart 2019 Jozef en zijn broers
Israël heeft grote moeite om hun Messias aan te nemen, en toch gaat het uiteindelijk lukken!

Het heilsplan van God

De eerste avond is eigenlijk de laatste avond van het vorige seizoen, maar die toen vanwege ziekte niet door kon gaan.
De overige vijf avonden beschrijven het heilsplan van God.

In het boek Genesis worden vijf groepen broers beschreven
We willen in deze vijf avonden nadenken over het grote belang van hun levensbeschrijvingen. Het gaat namelijk niet alleen om historisch betrouwbare informatie en het feit dat we uit hun levens de nodige lessen kunnen trekken voor ons eigen geloofsleven. Dat is belangrijk en uiterst waardevol, maar er is meer!

De hele mensheid is verdeeld volgens de nakomelingen die uit deze broers zijn voortgekomen. Dit zal blijven zolang de eerste schepping bestaat.
Dit is de mensheid zoals wij die vandaag kennen. De ontwikkelingen zijn buitengewoon interessant, juist omdat Gods doel steeds dichterbij komt: Christus zal verschijnen en gaat regeren.


Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking met