Assen

Thema Uw koninkrijk kome
( Jezus, de Zoon van David )
Spreker Wim Zwitser
Plaats Gebouw De Schakel
Witterhoofdweg 1a
9405 HX Assen
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Erik Dekker, Assen    tel 0592 707467    mail naar Erik
Bart Klaren, Assen    tel 0592 268025    mail naar Bart
16 september 2017 David tot koning gezalfd
Mattheüs toont aan dat de Heer Jezus zowel van Abraham als van David afstamt. Hij heeft dus recht op de troon in Israël. Hij is de nakomeling én de vervulling van Davids koningschap.
21 oktober 2017 Nog geen koning, de vijand verslagen
David behaalt een indrukwekkende overwinning over Goliath. Dat maakt hem tot aanvoerder in het leger van Saul. Er zijn opvallend veel mensen die David liefhebben, maar wat is die liefde waard?
18 november 2017 David, een verworpen koning
Saul wil David doden. David vlucht en wordt opnieuw aanvoerder, maar nu van een kwetsbare groep mensen, die hij echter weet te vormen tot helden. Evenzo vormt Christus vandaag Zijn discipelen.
9 december 2017 Koning David op de troon
Als David koning is, belooft God hem dat er altijd een nakomeling op zijn troon zal zitten. God houdt Zijn woord, hoe hachelijk sommige momenten ook zijn. Dat geldt ook voor de ware Zoon van David.
20 januari 2018 David is geen volmaakte koning
Bathséba is een zwarte bladzijde in Davids leven en staat in schril contrast met het zondeloze leven van Christus. Toch valt er juist dán iets moois op in zijn houding.
17 februari 2018 Koning Salomo, de vredevorst
Met deze zoon vormt David een tweeluik over Christus. De regering van Salomo is een voorproefje van het Messiaanse Vrederijk, althans … zolang Salomo naar God luistert.
17 maart 2018 Koning Hizkia, de eerste opwekking
Na de tweedeling van Israëls rijk, blijven Davids nakomelingen op zijn troon, terwijl zij niet beter zijn dat de koningen in het Tienstammenrijk. In Hizkia komt voor het eerst iets terug van David.
21 april 2018 Koning Josia, de tweede opwekking
Kort voordat ook het Tweestammenrijk wordt weggevoerd, geeft God in Josia een nog mooiere herinnering aan David. Zou God vandaag onder christenen ook opwekkingen geven, en zo ja, hoe dan?
19 mei 2018 Jezus, Koning op de troon van David
Het boek Openbaring eindigt met de beloofde Zoon van David. Wij weten nu dus hoe God Zijn Zoon opnieuw in deze wereld zal invoeren. Het brengt ons ertoe om te roepen: "Amen, kom Heer Jezus!"