Dokkum

Thema kleine profeten - belangrijke woorden
Spreker Wim Zwitser
Plaats Gebouw 'Rehoboth'
Hantumerweg 38
9101 AB Dokkum
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
13 september 2018 Jona - een onwillige evangelist ervaart zegen

De bekendste kleine profeet is geen toegewijde dienaar van God. Toch wordt zijn boodschap rijk gezegend. Zelfs Christus vergelijkt Zichzelf met deze persoon en met zijn boodschap.
27 september 2018 Amos - een boer met diepe inzichten

Welvaart en rijkdom leiden vaak tot maatschappelijk onrecht. God accepteert dat niet onder Zijn volk.
11 oktober 2018 Hosea - Gods trouw tegenover Israëls ontrouw

God vergelijkt Zijn relatie met Israël met een huwelijk, waarin zij de ontrouwen zijn. God blijft echter trouw en brengt hen tot inkeer.
25 oktober 2018 Joël - de Heer redt elk die Hem aanroept

Vijanden mogen terecht als een plaag het land binnenvallen, maar God staat altijd open voor ieder die zich voor Hem neerbuigt.
8 november 2018 Micha - God houdt Zijn Woord

Gods beloften aan Abraham gaan in vervulling, ondanks het feit dat diens nageslacht alle rechten verspeelt. God herstelt.
22 november 2018 Nahum - God tuchtigt die Hij lieftheeft

God oordeelt de menselijke macht en trots, maar blijft altijd trouw aan ieder die op Hem vertrouwt.