Hoogezand-Sappemeer

Thema Het heilsplan van God
Spreker Wim Zwitser
Plaats Christengemeente Hoogezand-Sappemeer
Winkelhoek 19
9601 EX Hoogezand-Sappemeer
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
11 september 2018 Kaïn en Abel
De mensheid bestaat uit twee groepen mensen: zij die Gods genade kennen én de anderen. Het gaat om het offer van Christus en Zijn uiteindelijke overwinning over (het zaad van) de slang.

2 oktober 2018 Sem, Cham en Jafeth
De torenbouw van Babel was het toonbeeld van menselijke hoogmoed. Gods oordeel verdeelde de mensheid in volken. En daarna? Heeft God deze volkerenmassa nog in de hand?

23 oktober 2018 Izaäk en Ismaël & Jakob en Ezau
Het volk kent veel strijd met andere volken, in het bijzonder met de Arabieren. Ook met Edom heeft het een uiterst moeizame relatie. Hoe zit dat vandaag en hoe gaat dat verder?

13 november 2018 Jozef en zijn broers
Israël heeft ook grote moeite met het aannemen van hun Messias, en toch gaat het uiteindelijk lukken!