Noordhorn

Thema Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw Dörpstee
Noorderweg 61C
9804 RL Noordhorn
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anton Buist, Noordhorn,  tel. 0594 504 293
Bonne van der Kooi, Zuidhorn  tel. 0594 505 374
George ter Veen, Zuidhorn  tel. 06 1996 5826

18 september 2018 Gods Woord klinkt vanuit Jeruzalem
Jesaja 1 - 2

9 oktober 2018 Het lied van de wijngaard
Jesaja 3 - 6

30 oktober 2018 Immanuël : God met ons!
Jesaja 7 - 12

20 november 2018 Gods visie op de volken
Jesaja 13 - 27

11 december 2018 God is trouw aan Zijn beloften
Jesaja 28 - 35

8 januari 2019 De gebeden van Hizkia
Jesaja 36 - 39

29 januari 2019 God zal Israël verlossen
Jesaja 40 - 48

19 februari 2019 Christus, de Knecht van God
Jesaja 49 - 52

12 maart 2019 De dood van Christus heeft gevolgen
Jesaja 53 - 57

2 april 2019 De bekering van Israël
Jesaja 58 - 62

23 april 2019 Het Messiaanse vrederijk
Jesaja 63 - 66

het boek Jesaja

Jesaja wordt vaak genoemd "de evangelist van het Oude Testament".

Hij begint zijn profetieën tijdens het koningschap van Uzzia en eindigt die bij de regering van de Messias. Zijn gezichten bestrijken daarmee een periode die langer is dan van alle andere profeten.

Het komt uiteindelijk goed met Israël. Maar dat is alleen te danken aan het feit dat de God van Israël een verlossende God is. En áls God verlost dan doet Hij dat door Christus.

Daarom is de Heer Jezus dé centrale Persoon in dit boek. Hij wordt aangekondigd als de komende Messias en Zijn rijk wordt prachtig beschreven. Maar áls Hij komt wordt Hij verworpen. Hij komt als Knecht om te luisteren en in gehoorzaamheid Zich op te offeren.

Zijn offer vormt de basis voor Israëls herstel én onze redding!
Daarom is dit boek een fantastisch schilderij van onze Heiland!


Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking met