Noordhorn

Thema Gods toekomstplannen
( het boek Openbaring )
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw Dörpstee
Noorderweg 61C
9804 RL Noordhorn
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anton Buist, Noordhorn,  tel. 0594 504 293
Bonne van der Kooi, Zuidhorn  tel. 0594 505 374
George ter Veen, Zuidhorn  tel. 06 1996 5826
19 september 2017 Christus, de opgestane Majesteit
Openbaring 1
Johannes beschrijft de visioenen die God hem op het eiland Patmos laat zien. De inleiding is een indrukwekkende beschrijving van de opgestane Christus. Als Johannes Hem ziet schrikt hij. Is dat terecht?

10 oktober 2017 Een rapport voor zeven gemeenten
Openbaring 2 - 3
Het boek is geadresseerd aan zeven gemeenten in Asia. Elke gemeente krijgt een beoordelingsrapport, dat ze dus ook van elkaar kunnen lezen. Aangezien het hele boek profetie is, zijn deze brieven ook voor ons van groot belang.

31 oktober 2017 Mensen in de hemel !
Openbaring 4 - 5
De hemel gaat open en Johannes ziet de plaats die de Heer Jezus inneemt. Hij is er niet alleen, maar is omringd door 4 levende wezens en 24 oudsten.
Wie zijn dit, en hoe kennen zij Christus?

21 november 2017 Zeven zegels
Openbaring 6 - 7
Op aarde breekt 'het uur van de verzoeking aan', de eerste fase van Gods oordeelsplannen.
Toch gaat Zijn grote zorg altijd uit naar Zijn geliefden. Wie zijn die geliefden?

12 december 2017 Zeven bazuinen
Openbaring 8 - 11
De volgende oordeelsfase is nog heftiger. Dat betekent echter dat er in de hemel nog meer aandacht wordt geschonken aan Gods geliefden op aarde.
Welke middelen heeft God daarvoor? En zijn die er nu ook?

9 januari 2018 Drie tekenen in de hemel
Openbaring 11 - 13
Gods laatste oordeelsfase is 'de grote verdrukking'. Er komen leiders met ongekende macht. Toch kunnen zij niets doen buiten de grenzen die God bepaalt!

30 januari 2018 Een blik op de grote verdrukking
Openbaring 13 - 15
Deze fase is heel zwaar. De vervolgingen zijn ongekend. Toch zijn er veel trouwe gelovigen die niet bezwijken! Wat is hun geheim?

20 februari 2018 De valse en de echte bruid
Openbaring 15 - 19
Er worden twee gezelschappen met elkaar vergeleken. Een valse bruid (hoer) en een echte bruid, maar ook een rijke stad op aarde en een heilige stad uit de hemel.
De verschillen zijn groot, en dat is vandaag al te zien...

13 maart 2018 De verschijning van Christus
Openbaring 19 - 21
Als Christus komt maakt Hij allereerst een einde aan al die grootmachten die naar Hem en naar Gods geliefden zo'n vijandige houding aannamen.
Daarna begint Zijn Messiaanse rijk, een weldaad voor deze aarde!

3 april 2018 Het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 21 - 22
De heilige stad, Jeruzalem, dat uit de hemel komt, wordt uitvoerig beschreven. Waarom doet God dat? Wat is het belang van die stad?

24 april 2018 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Openbaring 21
Het Messiaanse vrederijk duurt duizend jaar. Het is dus eindig. Hiermee sluit God de eerste schepping af.
Daarna komt er een nieuwe schepping waarin God Zijn plaats inneemt te midden van mensen.
Het is een onvoorstelbaar mooi eindpunt van Gods wegen met de mens.