noar Psaalm 25

naar Psalm 25 noar Psaalm 25
Op U stel ik mijn hoop, mijn vast vertrouwen,
wijs mij toch Heer, de rechte wegen aan.
Vergeet de fouten, in mijn jeugd begaan,
gedenk de zonden niet, die mij benauwen.
Ik stel mien hoop op Joe, aal mien vertraauwen,
Heer wies mie t pad, din zel ik doar hengoan.
Ik heb dou k jonk was zoveul ondeugd doan,
streep toch dij zunden deur, dij mie benaauwen.
Bedenk Heer: U was steeds vol medeleven,
Uw gunstbewijzen zijn van eeuwigheid.
Het is uw goedheid Heer, waarop ik pleit:
Wil mij genadig al mijn schuld vergeven.
Wait Ie nog Heer hou Ie mit mie mitleefden?
k Ston hoog bie Joe ien gunst dat was n faait,
dat t is Joen goudeghaid doar ik op plaait,
wil mie toch asjeblieft aal t kwoad vergeven.
Hoe groot is het getal van wie mij haten?
Hoe drukt al mijn ellende mij terneer.
Bescherm mij Heer, wilt U mij niet verlaten?
Hou drukt aal mien ellìnde mie omdeel,
aal dij mie hoaten binnen zo filain
zai maggen mie nait heuren of nait zain;
Ik zie voortdurend naar U uit, o Heer.
U wijst de weg aan allen die U vrezen,
verlost Uw volk, wil mij een schuilplaats wezen
help mie din Heer, angst gript mie ja bie keel.
De Heer wiest joe t pad as ie Hom vroagen,
k mag bie Hom schoelen aal mien levensdoagen.

Annie van Dijken

 

'oude dijk'   2003Gertjan Scholte-Albers