Roodeschool

Thema Lessen in Genesis
Inleider Wim Zwitser
Plaats Dorpshuis Roodeschool
Hooilandseweg 18
9983 PE Roodeschool
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Alex & Nienke Janssen, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 415449
Lub Snijder, Baflo,  tel 06 - 29598642

 

Lessen in Genesis

Na de Babylonische spraakverwarring is de wereld verdeeld in volken die elk hun eigen taal spreken. Op die manier worden zij gedwongen om zich vanuit de vlakte van Sinear over de hele aarde te verspreiden.
Eén van die volken is Israël. Het wordt Gods volk. Vanaf Genesis 12 beschrijft God hoe de band met dit volk ontstaat via de roeping van Abraham.

In Abrahams leven gebeuren bijzondere dingen omdat hij een groot geloof heeft. Hij is dan ook "de vader van alle gelovigen", dus iemand aan wie elke gelovige ná hem een voorbeeld kan nemen.

Hij en zijn familieleden kennen echter ook zwakke momenten. Daardoor is niet alleen Israël uit hen voortgekomen, maar ook broedervolken als Ammon, Moab, Ismaël en Edom, die stuk voor stuk het leven van Israël behoorlijk zwaar hebben gemaakt, ... én zullen maken.

Deze hoofdstukken hebben dus veel lessen voor ons geloofsleven, maar bevatten ook diepe profetische vergezichten.