Roodeschool

Thema Het boek Daniël
Inleider Wim Zwitser
Plaats Dorpshuis Roodeschool
Hooilandseweg 18
9983 PE Roodeschool
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Alex & Nienke Janssen, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 415449
Lub Snijder, Baflo,  tel 06 - 29598642

 

het boek Daniël

We leven in een wereld waarin van alles gebeurt, wereldwijd op allerlei terreinen. De meeste aandacht in de media gaat al jarenlang uit naar het Midden-Oosten. Terecht, want alle wereldproblemen hebben direct of indirect te maken met deze regio.
De media schetsen ons een beeld dat gekleurd is door menselijke keuzes. Dat kan nu eenmaal niet anders, want men kan niet alles laten zien.

Dan is het des te belangrijker om kennis te nemen van het beeld dat Bijbel schetst van de toekomst van de landen in het Midden-Oosten. Daar ligt het Bijbelse landschap en daarover heeft God een groot aantal profetieën gegeven.
De kleur van Gods keuzes verschilt totaal van die van de media. Bij God gaat het om de toekomst van Zijn Zoon en van Zijn volk Israël. Dat maakt Gods Woord zo mooi, ook in de profetieën.
Het boek Daniël is zo'n profetisch boek. Het is bijzonder boeiend en bevat details die in andere profetieën ontbreken.

Toch is er onder christenen veel aarzeling om de profetie te onderzoeken, omdat er nogal wat verschil van mening bestaat over de interpretatie. We willen er ons echter niet door laten weerhouden om het boek Daniël te bespreken, want over welk Bijbels onderwerp bestaat geen verschil van mening? Dit dwingt ons des te meer om goed te lezen wat er staat, en dat geeft altijd zegen!