Roodeschool

Thema Lessen in Genesis
Inleider Wim Zwitser
Plaats Dorpshuis Roodeschool
Hooilandseweg 18
9983 PE Roodeschool
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Alex & Nienke Janssen, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 415449
Lub Snijder, Baflo,  tel 06 - 29598642

 

Lessen in Genesis

Genesis is het eerste boek van de Bijbel. Veel begrippen worden hier voor het eerst genoemd. Dat maakt dit boek erg belangrijk, want al die begrippen komen later allemaal terug, tot in het laatste boek, de Openbaring.
God toont ons in de Bijbel Zijn heilsplan met mensen en met de schepping. Daarin staat altijd Christus centraal. Wie Gods genade aanneemt ontvangt zegen in Hem, wie dat niet doet valt onder Gods oordeel.
Dit zijn de duidelijke lijnen die God vanaf het begin laat zien.

Neem bijvoorbeeld de schepping.
Zowel in Jesaja als in Openbaring is sprake van een nieuwe schepping. Dat vormt dus een tegenstelling met de eerste (oude) schepping, zoals die beschreven wordt in Genesis 1 en 2.
Maar als Paulus spreekt over een nieuwe schepping, dan heeft hij het niet over een vernieuwde hemel of aarde, maar over de vernieuwde mens. De mens in Christus!

Zo beschrijft God in Genesis letterlijke gebeurtenissen, maar Hij legt er ook een diepere, geestelijke lering in voor ons geloofsleven.
Dat maakt dit boek zo belangrijk.