Roodeschool

Thema de brieven van Petrus
Inleider Wim Zwitser
Plaats Dorpshuis Roodeschool
Hooilandseweg 18
9983 PE Roodeschool
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Alex & Nienke Janssen, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 415449
Lub Snijder, Baflo,  tel 06 - 29598642

 

1 Petrus

Petrus schrijft vooral aan christenen uit het volk Israël, die zich in het buitenland bevinden en Christus dus nooit gezien hebben.
Toch hebben zij Hem lief! Zij kennen Hem als hun Verlosser.
Petrus moedigt hen aan om dan ook als christen te léven, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Daarmee krijgt God de eer die Hem toekomt.

Christen-worden kost niets, maar christen-zijn kost alles.
Die ontdekking kan pijnlijk zijn, want het betekent lijden, net als Christus. Maar het betekent ook verheerlijking daarna, net als Christus.
Petrus helpt ons om te worden als de Meester (Mattheüs 10 : 25).

2 Petrus

Petrus weet dat hij spoedig zal ontslapen, en laat zijn geliefden in deze brief een soort geestelijk testament na.
De kern ervan is ons rijke geloofsleven en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Onze God en Vader verwacht dat we daarin groeien. Dan is het belangrijk om goed te beseffen dat

  • wij deelgenoten van de Goddelijke natuur zijn geworden
  • wij moeten letten op het profetisch woord
  • wij moeten oppassen voor valse leraars en spotters
  • wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten