Roodeschool

Thema Man-zijn & vrouw-zijn
Inleider Wim Zwitser
Plaats Dorpshuis Roodeschool
Hooilandseweg 18
9983 PE Roodeschool
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Alex & Nienke Janssen, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 415449
Lub Snijder, Baflo,  tel 06 - 29598642

 

man-zijn & vrouw-zijn

In onze maatschappij wordt heel verschillend gedacht over de positie van mannen en vrouwen. Twee ontwikkelingen vallen daarbij op:

  1. de emancipatiebeweging
    Het officiële beleid van de Nederlandse overheid zegt o.a.:
    "De overheid wil dat vrouwen en mannen gelijke rechten, kansen en vrijheden hebben... Emancipatiebeleid heeft als belangrijk doel de economische zelfstandigheid van vrouwen te versterken... En een betere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen mannen en vrouwen."
  2. de islam
    Door de opkomst van de islam maken we kennis met een leefwereld waarin er juist een enorm verschil bestaat tussen de posities van mannen en vrouwen.

Als christenen hebben we ook met dit onderwerp te maken. De Bijbel spreekt erover en dús is het voor ons belangrijk.
Toch wordt er ook onder ons verschillend over gedacht. Komt dat door de invloed van de ontwikkelingen in de maatschappij?

We willen nadenken over man-zijn en vrouw-zijn als ongetrouwden en getrouwden, en over onze plaats in de gemeente.