Steenwijk

Thema Wat gebeurt er bij de komst van Christus?
(Zijn toespraken in Mattheüs 24 & 25)
Spreker Wim Zwitser
Plaats Gebouw Bethel
Gasthuislaan 109
8331 MV Steenwijk
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
7 november 2018 Signalen in de wereld dat Christus komt
(Mattheüs 24 : 1 - 35)

De verwoesting van de tempel is een aanleiding voor de Heer Jezus om Zijn discipelen in grote lijnen te schetsen wat er gaat gebeuren voordat Hij zal verschijnen.

14 november 2018 Signalen onder christenen dat Christus komt
(Mattheüs 24 : 36 - 25 : 13)

De Heer Jezus heeft een paar keer stellig beloofd dat Hij terugkomt, en ook nog eens spoedig! Inmiddels zijn er zo'n 2000 jaren verstreken. Het wachten valt niet mee, maar mag nooit leiden tot een slappe houding.

21 november 2018 Het oordeel van Christus over christenen
(Mattheüs 25 : 14 - 30)

Iedere christen heeft de mogelijkheid om de Heer ijverig te dienen. De Heer Jezus zal ons beoordelen. Wanneer doet Hij dat en welke criteria legt Hij daarbij aan?

28 november 2018 Het oordeel van Christus over de mensheid
(Mattheüs 25 : 31 - 46)

Bij de verschijning van Christus zullen alle volken geoordeeld worden. Waar vindt die rechtszitting plaats, en welke criteria zullen dan gelden?