Surhuisterveen

Thema Uw koninkrijk kome
Spreker Wim Zwitser
Plaats Baptistengemeente De Vluchtheuvel
Kortelaan 1
9231 EV Surhuisterveen
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur   (einde 21.30 uur)
13 februari 2019 Aankondiging & komst van de Koning
Als Johannes de Doper roept dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is, wat bedoelt hij daar dan mee? We gaan na wat Jesaja en andere profeten hebben aagekondigd over de Messias.

27 februari 2019 De Koning verworpen. En nu?
De Koning wordt gekruisigd. Toch gaat Gods werk verder. Christus gaat terug naar de hemel en de Heilige Geest wordt uitgestort. De gemeente ontstaat, maar hoe zit het met het koninkrijk?

13 maart 2019 Voorbereiding op Zijn verschijning
Kort voor Zijn kruisdood vertelt de Heer een aantal gelijkenissen met het oog op Zijn terugkeer. De inhoud is uiterst actueel omdat dat grootse moment aanstaande is.

27 maart 2019 De verschijning van de Koning
Wat voor wereld treft Christus aan bij Zijn terugkeer? Wat gaat er allemaal veranderen in het Messiaanse rijk, en wat blijft hetzelfde?


Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking met