Uithuizermeeden e.o.

Thema de brief van Jakobus  
Inleider Wim Zwitser
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Harry Dijksterhuis, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 412841
Lub Snijder, Baflo,  tel 0595 - 422149

 

de brief van Jakobus

Jakobus, de broer van de Heer Jezus, schrijft aan Joodse volksgenoten die christen zijn geworden.
Het is in de begintijd van de gemeente, waarin deze Joodse christenen nog aan allerlei Joodse gebruiken vasthouden.

Hij schrijft bijvoorbeeld over de synagoge en over de wet, maar die laatste voorziet hij van een diepere inhoud en noemt het dan de wet van de vrijheid.
Die vrijheid is gelegen in het geloof in de Heer Jezus Christus.

Deze brief bevat geen typisch christelijke zegeningen. Het gaat om de vraag hoe het geloof zichtbaar wordt in ons leven.
Ook al hebben wij in het algemeen geen erfenis uit een Joodse achtergrond, wij hebben wel degelijk te maken met onze eigen achtergrond, die net zo formeel en uiterlijk kan zijn als de Joodse in de loop der eeuwen is geworden.
Dat maakt deze brief enerzijds wat lastig omdat niet alles voor ons direkt herkenbaar is, maar anderzijds bijzonder actueel omdat ook het geloof in ons leven zichtbaar moet worden in onze werken.

Paulus beschrijft in de brief aan de Romeinen hoe iemand gerechtvaardigd wordt uit geloof, namelijk door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Daar hoeven we niets voor te doen, dan alleen ons te bekeren.
Jakobus beschrijft heel simpel de fase daarna, en stelt dat er werken moeten volgen uit dat geloof. Die werken tonen dan aan dat het geloof levend aanwezig is. Hij spreekt op dezelfde manier als Johannes de Doper:
"brengt dan vrucht voor, de bekering waardig".

Paulus en Jakobus vullen elkaar dus mooi aan.