Uithuizermeeden e.o.

Thema het boek Richteren  
Inleider Wim Zwitser
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Harry Dijksterhuis, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 412841
Lub Snijder, Baflo,  tel 0595 - 422149

het boek Richteren

Het boek Jozua beschrijft hoe het volk Israël het land binnentrekt en verovert. Zolang Jozua bij hen is gaat het in het algemeen goed.
Aan het eind van het boek, vlak voor zijn dood, roept Jozua het volk op om dichtbij God te blijven, en hij besluit met de woorden: "Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!"

Het boek Richteren vertelt wat er daarna gebeurt.
Het volk slaagt er niet in om het hele land in bezit te nemen. Bovendien zijn de afgoden van de volken die om hen heen wonen, voor hen een voortdurende bedreiging. En het gaat regelmatig fout!
Dan komt er een vijandelijk leger, dat volk en land van Israël grote schade toebrengt, maar zodra zij dan tot God roepen om hulp, stuurt God een richter om hen uit te helpen.

Er liggen veel lessen voor ons vandaag in dit boek. We willen in grote lijnen nagaan hoe wij als christenen rijk gezegend zijn, maar dat het ons niet altijd gelukt is om dichtbij de Heer te blijven. We hebben te maken met verschillende afgoden in de wereld om ons heen, en het is bijzonder moelijk om ze allemaal buiten de deur te houden.
Er is voor ons veel te leren op de diverse terreinen van het leven: ons persoonlijke geloofsleven, het christelijk huis, gemeente-zijn. Op elk terrein liggen gevaren vanuit de wereld waarin wij leven. Maar ook op elk terrein voorziet de Heer, wanneer wij onze handen naar Hem uitstrekken.