Uithuizermeeden e.o.

Thema Gemeente-zijn
Inleider Wim Zwitser
Aanvang 20.00 uur

 

de gemeente van God

De gemeente van God is anders dan ieder ander volk op aarde, inclusief het volk Israël. Zowel Israël als de gemeente wordt Gods volk genoemd, en dat brengt veel zegen met zich mee. Maar er zijn grote verschillen, en daar willen we in deze serie avonden vooral naar kijken, met name om daardoor het unieke van de gemeente te zien.

Allereerst staan we stil bij het begin van Israël en het begin van de gemeente, en dat is al een opmerkelijk verschil. Vervolgens willen we de toekomst van beide gezelschappen bespreken, en daarover is bijzonder veel in de Bijbel te lezen. Lees De Kerk vandaag voor meer informatie.
Het kan zijn dat we zó de smaak van toekomstige dingen te pakken krijgen, dat we nog een paar onderwerpen bespreken die er mee samenhangen, voordat we gaan kijken naar de gemeente zélf en de praktische invulling van gemeente-zijn vandaag.

Als schema voor de avonden hebben we voorlopig de volgende punten:

 1. Verschillen tussen Israël en de gemeente
  1. Het begin in Gods plannen
   Israël:  in de roeping van Abraham (Genesis 12:1)
   gemeente:  een geheim van vóór de schepping (Efeze 1:4, 3:1-12)
  2. Het zichtbare begin
   Israël:  in Eypte (Exodus 1:9, 19:6)
   gemeente:  op de pinksterdag (Handelingen 2, 1 Korinthe 12:13, Efeze 2:13-22)
   De olijfboom (Romeinen 11:16-24): samenhang tussen Israël en Kerk.
  3. De toekomst
   Israël:  het land tussen Nijl en Eufraat (Genesis 15:18) en het centrum van zegen voor de wereld (Genesis 12:3)
   gemeente:  het Vaderhuis (Johannes 14:2) en het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:9-27)
 2. Beschrijvingen van de gemeente
  1. een bruid
   Onze liefdesrelatie met de Heer (2 Korinthe 11:2, Efeze 5:25-32)
  2. een kudde
   Totale toewijding van de Herder voor elk schaap (Johannes 10:1-18)
  3. een familie
   Elk kind van God kent gemeenschap van de Vader(Johannes 20:17)
  4. een lichaam
   De Heer is hoofd en wij zijn leden met elk een unieke taak (Romeinen 12:1-8, 1 Korinthe 12, Efeze 4:11,12, 1 Petrus 4:10,,11)
  5. een huis
   Als God bouwt is elke gelovige een levende steen tot Gods eer (Efeze 2:19-22, 1 Petrus 2:4,5), maar als wij bouwen kan het fout gaan en is er soms tucht nodig (1 Korinthe 3:9-15, 5:9-13)
 3. Verschillende aspekten van gemeente-zijn
  1. De plaatselijke gemeente
   Het samenkomen van gelovigen hoort een afspiegeling van de wereldwijde gemeente te zijn (Mattheüs 18:20, 1 Korinthe 11:20)
  2. Avondmaal / tafel van de Heer
   In principe is elke ware gelovige welkom aan de tafel van de Heer. maar toch kunnen er verhinderingen zijn (Romeinen 16:17, 1 Korinthe 5:13, Titus 3:10)
  3. Vrije werking van Gods Geest
   In de samenkomt hoort de Heilige Geest elke broeder te kunnen gebruiken zoals Hij wil (1 Korinthe 14:26-40)