Warffum

Thema de kern van het christelijk geloof
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw De Schakel, Kerkstraat, Warffum
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anne van der Ploeg, Warffum,  tel 0595 - 425012
Lub Snijder, Baflo,  tel 0595 - 422149
Sietse Werkman, Uithuizermeeden,.  tel 0595 - 412586
16 september 2006 De Vader
In het Oude Testament openbaarde God Zich als de Schepper, als Jehova, de God van het verbond met Israel.
In het Nieuwe Testament komt Zijn Zoon op aarde, en laat zien Wie God in diepste Wezen is: Vader.
28 oktober 2006 De Zoon
De Zoon van God werd op aarde geboren als Mens, en dat is Hij 100%. Hij kon moe worden, honger hebben, en was afhankelijk van God.
Tegelijkertijd was Hij volkomen God, almachtig en alwetend. Een groot mysterie!
25 november 2006 De Heilige Geest
De derde Persoon in de Godheid kwam op aarde na de hemelvaart van de Heer Jezus, om te wonen in elke gelovige apart, en in de gemeente als geheel.
Wat is Zijn taak?
6 januari 2007 vrede met God
God heeft eenzijdig vrede gemaakt door het bloed van de Heer Jezus. Elk mens moet zich bekeren en mag dit vredeaanbod persoonlijk aannemen.
Hoe komt het dat ik na mijn bekering nog zoveel twijfel? Ligt dat aan God of aan mij?
24 februari 2007 geloof
Geloven in Bijbelse zin is een zekerheid en een overtuiging. Dat was al zo in het Oude Testament.
Wat is het bijzondere van het geloof van een christen?
24 maart 2007 hoop
De Bijbel beschrijft nogal wat toekomstige gebeurtenissen.
Wat is de toekomstverwachting van een christen? En welk effect heeft dat op het leven van elke dag?
21 april 2007 liefde
Een christen heeft Gods liefde leren kennen. Voordat de Heer Jezus kwam was deze liefde op aarde onbekend.
Wat doet een christen met deze liefde?