Warffum

Thema de rijkdom van het evangelie
(De brief aan de Romeinen)
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw De Schakel
Kerkstraat 9
9989 BJ Warffum
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anne van der Ploeg, Warffum,  tel 0595 - 425012
Lub Snijder, Baflo,  tel 0595 - 422149
Sietse Werkman, Uithuizermeeden,.  tel 0595 - 412586
22 september 2007 de gerechtigheid van God
Romeinen 1 - 3
Kennelijk is dit een heel belangrijk punt, want Paulus noemt dit de kern van het evangelie. Dan is goed om ons af te vragen wat hij daarmee precies bedoelt. En voor wie is het bestemd? En wanneer treedt dat in werking? Hoelang blijft het van kracht? En wat was er voor nodig?
20 oktober 2007 God maakt levend
Romeinen 4 - 5
Een christen is iemand met een levend geloof, met een vast vertrouwen in God. Tenminste, dat is Gods bedoeling. Als dat in de praktijk niet zo is, dan komt dat vaak doordat iemand niet ziet waar de oorsprong ligt van het nieuwe leven. Is er iets in mij waar God gebruik van gemaakt heeft? Of is het allemaal buiten mij om gegaan? Wat is Gods kant en wat is mijn kant?
17 november 2007 Ik ervaar meer dood dan leven
Romeinen 6 - 7
De basis van het geloof ligt voor veel christenen in hun ervaring. Het gevolg daarvan is vaak twijfel, onzekerheid, wanhoop. Is dat normaal? Sommigen leren er inderdaad mee te leven, en hopen op hun sterfbed die langverwachte vrede te vinden. Paulus legt uit dat dit volstrekt abnormaal is.
15 december 2007 Gods Geest en het echte leven
Romeinen 8
Wat een bevrijding als de rijkdom van het evangelie begint door te dringen. We gaan de geweldige dingen zien die God al heel lang in Zijn hart had om ze aan ons te geven. Dat maakt ons tot christenen die zich bewust zijn van hun indrukwekkende status, en die intiem met God omgaan. Daardoor hoeven we nergens meer bang voor te zijn.
12 januari 2008 Het herstel van Israel
Romeinen 9 - 11
Waarom begint Paulus over Gods plannen met Israel? Komt dat thema niet zomaar uit de lucht vallen in zijn betoog over geloofszekerheid? Of ligt er toch een verband met het voorgaande? We willen proberen om te ontdekken waarom hij tot grote aanbidding komt als hij Gods plannen belicht over het oude volk Israel.
23 februari 2008 Leven als een christen
Romeinen 12 - 13
Sta ik er als christen alleen voor? Gelukkig niet! Er ligt een geweldige zegen in het samen leven als christenen. En dat terwijl er nog zoveel kwaad in de wereld is. Wat is onze taak daarin? Wat te doen als er kwaad is onder christenen? Wat te doen als er kwaad is in de wereld om ons heen?
22 maart 2008 Christenen hebben elkaar te verdragen
Romeinen 14
Veel problemen onder christenen worden niet alleen veroorzaakt door duidelijk aanwijsbaar kwaad, maar gewoon omdat zij elkaar niet accepteren zoals ze zijn. Er zijn nu eenmaal zwakke en sterke gelovigen. Ze zijn allemaal gekocht en betaald door het werk van de Heer Jezus. Maar wanneer ben je sterk, en wanneer ben je zwak?
10 mei 2008 Ware dienst
Romeinen 15 - 16
(Een extra avond op verzoek van enkele bezoekers.)

Aan het slot van deze brief lezen we een aantal belangrijke kenmerken van ware dienst voor God, waarna een lange lijst volgt met groeten van mensen met een opmerkelijke dienst.

N.B. Er is ruime gelegenheid om terug te komen op onderwerpen uit deze brief. Die kunnen per mail of telefonisch vooraf worden doorgegeven, of op de avond zelf worden aangedragen.