Warffum

Thema Verleden, heden en toekomst van een christen
(De brieven aan Thessalonika)
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw De Schakel
Kerkstraat 9
9989 BJ Warffum
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anne van der Ploeg, Warffum,  tel 0595 - 425012
Lub Snijder, Baflo,  tel 0595 - 422149
Sietse Werkman, Uithuizermeeden,.  tel 0595 - 412586
30 augustus 2008 Extra avond met een speciaal thema:
ontwikkelingen in het Midden-Oosten
De staat Israël bestaat dit jaar 60 jaar, en dat is op zich een wonder te noemen, gezien de grote vijandschap van de omringende landen sinds de oprichting van de staat in 1948. Maar ook in de omringende landen zélf is sinds dat moment veel veranderd.
Een gewone ontwikkeling? Absoluut niet!
De Heer Jezus geeft dat aan in Lukas 21:30, en zegt: "dan wordt het zomer". Wat betekent dat?
20 september 2008 1 Thessalonika 1
bekeerde mensen
In Thessalonika is nogal wat te doen, nadat Paulus er het evangelie brengt en mensen tot geloof komen. Deze afgodendienaars veranderen totaal. Dit heeft zelfs een volksopstand tot gevolg!
Wat is er veranderd bij deze mensen? Gaat dat vandaag nog net zo?
18 oktober 2008 1 Thessalonika 2
Gods manier van opvoeden
Jonge gelovigen zijn net als pasgeboren baby's. Zij hebben zorg nodig van ouders. Paulus is voor deze jonge gemeente een vader en een moeder.
Ook vandaag zijn er jonge gelovigen, maar waar zijn de vaders en de moeders?
15 november 2008 1 Thessalonika 3
heilig en onberispelijk
Er is ook iemand anders die geinteresseerd is in het leven van een christen, en dat is de verzoeker. Zo noemt Paulus de duivel in dit hoofdstuk.
Kan de duivel dan nog zo dichtbij een christen komen? Waarom en hoe doet hij dat?
13 december 2008 1 Thessalonika 4
de opname van de gemeente
Als een gemeentelid in Thessalonika overlijdt, zijn de anderen verdrietig omdat zij denken dat die niet meegaat als de Heer komt.
Dan komt Paulus met een bijzondere openbaring!
Welk effect heeft dit op ons, wanneer in onze omgeving een christen overlijdt?
17 januari 2009 1 Thessalonika 5
waken en bidden
Het lijkt vreemd, maar Paulus vindt het nodig om deze jonge, frisse gemeente te waarschuwen dat zij waakzaam moeten zijn en moeten blijven bidden.
Als zij al zo makkelijk in slaap te sussen zijn, dan is het zeker nuttig om naar onszelf en ons gebedsleven te kijken.
14 februari 2009 2 Thessalonika 1
God oordeelt rechtvaardig
Wanneer christenen vervolgd worden om hun geloof, is dat een blijk van Gods waardering voor hun toewijding, zegt Paulus hier.
Kunnen we omgekeerd ook zeggen, dat gebrek aan vervolging een signaal is van een zwakke toewijding? En zo ja, wat is dan het gevolg?
14 maart 2009 2 Thessalonika 2
Wie is die tegenhouder?
Sommigen denken dat vervolging betekent, dat de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Paulus weerlegt dat, o.a. door te wijzen op iemand die tegenhoudt.
Maar wie houdt tegen? En wat wordt tegengehouden? En wat is de bedoeling daarvan?
18 april 2009 2 Thessalonika 3
het Woord van God gaat door
Gelovigen groeien in het geloof, als het goed is.
Dat vraagt volharding, maar we zijn er niet klaar mee als we persoonlijk op het goede pad blijven. Nee, we hebben ook voor elkaar zorg te dragen, zelfs in gewone, dagelijkse dingen als werken.