Warffum

Thema God wil mensen ontmoeten
(lessen uit de dienst in de tabernakel van Israël)
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw De Schakel
Kerkstraat 9
9989 BJ Warffum
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anne van der Ploeg, Warffum,  tel 0595 - 425012
Lub Snijder, Baflo,  tel 0595 - 422149
Sietse Werkman, Uithuizermeeden,.  tel 0595 - 412586


26 september 2009 de voorhof
het begin van een relatie met God
Wanneer een Israëliet naar God ging, was dat slechts mogelijk door één deur. Een andere toegang was er niet. Bovendien moest hij een offer meenemen.
Les: ook vandaag kan iemand alleen bij God komen op één manier en met een offer.
24 oktober 2009 het heilige
de relatie met God verdiepen
Niet elke Israëliet mocht de tent van de tabernakel binnengaan. Alleen een priester. In het eerste vertrek was alles van goud en mooie kleuren. Daar stonden een tafel, een kandelaar en een reukofferaltaar.
Les: wanneer je er een gewoonte van maakt om veel met God om te gaan, gebeurt er iets met je. Bovendien ga je steeds meer oog krijgen voor Zijn huis, Zijn Kerk (de gemeente).
21 november 2009

Let op:
De datum is nieuw!
De oorspronkelijke planning op
28 november 2009
is vervallen.
het heilige der heilige
de woonplaats van God
Achter een gordijn (de voorhang) was nog een tweede vertrek. Daar stond de ark en rustte de wolkkolom op het deksel. God woonde er dus. Eénmaal per jaar, op de grote verzoendag, mocht de hogepriester daar naar binnen.
Les: wat betekent die dag voor ons? En mogen wij wél bij God naar binnen?
19 december 2009 planken en dekkleden
het materiaal van Gods huis
De wanden bestonden uit losse planken, die op een speciale manier met elkaar verbonden werden. Maar van buiten zag je er niets van, want er werden vier verschillende kleden overheen gelegd.
Les: de gemeente bestaat uit individuele gelovigen, terwijl zij toch een eenheid vormen. Maar wat voor eenheid?
23 januari 2010 brand-, spijs- en vredeoffers
vrijwillige offers
God vond het prachtig wanneer een Israëliet Hem iets kwam brengen, gewoon omdat hij dankbaar was. Maar God bepaalde Zelf waarmee zo'n Israëliet dan bij Hem mocht komen. God wordt namelijk niet van alles even blij.
Les: de Vader zoekt nu ook aanbidders, maar vragen wij ons wel eens af waar God echt blij van wordt?
27 februari 2010 zond- en schuldoffers
verplichte offers
Wanneer een Israëliet gezondigd had, dan had hij geen keus: hij móest een offer brengen. Dat was verplicht, en hoe belangrijker hij was, hoe groter het offer moest zijn.
Les: wanneer een christen zondigt móet hij naar God met een offer. Dat is verplicht.
27 maart 2010 priesters
werkers van God
De priesters mochten de offers aansteken en in het heilige werken. Bovendien waren zij verantwoordelijk voor de rechtspraak en moesten zij beoordelen of iemand weer gezond geworden was. Niet iedereen mocht dat. Alleen de zonen van Aäron.
Les: onder christenen moeten soms problemen worden opgelost. Niet iedereen is geschikt om hulp te bieden. Onder welke voorwaarden mag dat?
24 april 2010 levieten
helpers van de priesters
De hele stam van Levi werd ingewijd om de priesters te helpen in de tabernakel. Bovendien kregen ze de taak om de wet uit te leggen, en de diverse onderdelen van de tabernakel te dragen wanneer het volk verder trok.
Les: woordverkondiging, evangelisatie, en dergelijke werkzaamheden zijn belangrijk, maar dient het tot meer aanbidding van God?