Warffum

Thema Israël en de kerk onder druk
(het boek Daniël)

programma uitgebreid t/m 23 juli 2011
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw De Schakel
Kerkstraat 9
9989 BJ Warffum
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anne van der Ploeg, Warffum,  tel 0595 - 425012
Lub Snijder, Baflo,  tel 0595 - 422149
25 september 2010 Daniël 1
in de school van God
Daniël is zich niet bewust van de grote taken die hij aan de top van de regering in twee wereldrijken gaat krijgen. God begint in zijn leven met de kleine dingen, gewoon om te zien of hij kan luisteren.
23 oktober 2010 Daniël 2
God kent de toekomst
Geen enkele geleerde kan Nebukadnezar zijn droom en de betekenis daarvan vertellen, behalve iemand die iets bijzonders van God heeft gekregen.
27 november 2010 Daniël 3
in het vuur
Het lijkt wel alsof Nebukadnezar denkt dat hij god is. Daniëls vrienden denken er niet aan om te buigen voor zo'n status. Zij riskeren liever hun leven!
18 december 2010 Daniël 4, 5
een teken aan de wand
Nebukadnezar graast zeven jaar gras als een rund, maar wordt weer als koning hersteld zodra hij God de eer geeft.
Zijn zoon Belsassar leert niets uit het verleden, maar ook zijn leven houdt een keer op: zijn dagen zijn geteld, gewogen en te licht bevonden.
29 januari 2011 Daniël 6
tussen leeuwenmuilen
Daniël wordt slachtoffer van een duivels plan, maar hij vertrouwt niet tevergeefs op zijn God (hoewell nog nooit iemand levend uit een leeuwenkuil naar boven kwam).
26 februari 2011 Daniël 7
alles draait om een klein volkje
Grote wereldrijken volgen elkaar op, maar voor God draait alles om Zijn volk, en uiteindelijk om die Ene die daar zal regeren: de Messias!
26 maart 2011 Daniël 8
offeren in een moeilijke tijd
Er zijn machten die er alles aan doen om te voorkomen dat gelovigen God gaan aanbidden en dienen. Soms lukt dat boze plan. Maar God toont daar geen begrip voor!
23 april 2011 Daniël 9
schuldbelijdenis en nieuwe hoop
Na 70 jaar ballingschap gaat Daniël aan God belijden wat er met zijn volk is misgegaan. Daarom noemt God hem 'een geliefd persoon', en laat Hij hem zien wanneer de Messias zal komen. Maar die zal bepaald niet enthousiast als Koning worden binnengehaald!
14 mei 2011 Daniël 10
volharden in het gebed
Bidden is volhouden. Wanneer Daniël niet direct antwoord krijgt op zijn gebed, dan stopt hij niet, maar gaat door. Hij krijgt na enige tijd de ware toedracht te horen. Wij niet altijd, maar die zal voor ons niet veel anders zijn.
25 juni 2011 Daniël 11
oorlog en vrede
Hoewel de Messias wordt gedood, gaat God Zijn plannen toch uitvoeren, en wel 'in de eindtijd'. Dat is zelfs vandaag nog toekomst. Er zal nog veel oorlogsgeweld over Israël losbarsten, maar God komt tot Zijn doel, zowel met Israël als met de Messias, Zijn Zoon Jezus Christus!
23 juli 2011 Daniël 12
lichtpunten in de duisternis
In een tijd van grote benauwdheid staat het volk van God er niet alleen voor. Het kan heel donker zijn, maar God geeft licht, zodat ieder van Zijn volk de weg weet en kan volhouden tot het einde.