Warffum

Thema kleine profeten - belangrijke woorden
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw De Schakel
Kerkstraat 9
9989 BJ Warffum
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anne van der Ploeg, Warffum,  tel 0595 - 425012
Harry Dijksterhuis, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 412841
Lub Snijder, Baflo,  tel 06 - 29598642
27 september 2014 Jona - een onwillige evangelist ervaart zegen

De bekendste kleine profeet is geen toegewijde dienaar van God. Toch wordt zijn boodschap rijk gezegend. Zelfs Christus vergelijkt Zichzelf met deze persoon en met zijn boodschap.
25 oktober 2014 Amos - een boer met diepe inzichten

Welvaart en rijkdom leiden vaak tot maatschappelijk onrecht. God accepteert dat niet onder Zijn volk.
22 november 2014 Hosea - Gods trouw tegenover Israëls ontrouw

God vergelijkt Zijn relatie met Israël met een huwelijk, waarin zij de ontrouwen zijn. God blijft echter trouw en brengt hen tot inkeer.
20 december 2014 Joël - de Heer redt elk die Hem aanroept

Vijanden mogen terecht als een plaag het land binnenvallen, maar God staat altijd open voor ieder die zich voor Hem neerbuigt.
24 januari 2015 Micha - God houdt Zijn Woord

Gods beloften aan Abraham gaan in vervulling, ondanks het feit dat diens nageslacht alle rechten verspeelt. God herstelt.
28 februari 2015 Nahum - God tuchtigt die Hij lieftheeft

God oordeelt de menselijke macht en trots, maar blijft altijd trouw aan ieder die op Hem vertrouwt.
28 maart 2015 Zefanja - waar het volk faalt, is de Heer Verlosser

Er gaat van alles mis onder Gods volk en het oordeel dreigt. God verandert echter niet alleen Zijn volk, maar ook de andere volken.
25 april 2015 Habakuk - wachten op de Heer wordt altijd beloond

De profeet klaagt over zijn volk en God antwoordt, echter d.m.v. de Chaldeeën. De profeet leert: de rechtvaardige leeft uit geloof.
23 mei 2015 Obadja - God duldt geen haat van Zijn volk

Edom waant zich onaantastbaar en haat zijn broeder Jakob. Twee redenen voor God om Edom voor altijd te vernietigen.


In juni, juli en augustus 2015 hopen we na te denken over het thema
"Een gezond geloofsleven".

Lees hier het programma zomer 2015