Warffum

Thema De Heilige Geest begint Zijn taak
( Handelingen 1 t/m 12 )
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw De Schakel
Kerkstraat 9
9989 BJ Warffum
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anne van der Ploeg, Warffum,  tel 0595 - 425012
Harry Dijksterhuis, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 412841
Lub Snijder, Baflo,  tel 06 - 29598642
26 september 2015 Het koninkrijk zonder Koning
Handelingen 1

Na Zijn opstanding onderwijst Christus de apostelen over het koninkrijk van God. Hij bereidt hen voor op hun taak na Zijn hemelvaart.
24 oktober 2015 De komst van de Heilige Geest
Handelingen 2

De Heilige Geest neemt op aarde de plaats van Christus in. De gevolgen zijn groot, zowel voor de apostelen als voor de prediking van het evangelie.
28 november 2015 Petrus en Johannes - zonder angst op weg
Handelingen 3 + 4

Beide apostelen hadden al een bijzondere band, en gaan nu samen op weg. Genezing van een kreupele man brengt hen voor het Sanhedrin, maar onverschrokken geven zij daar hun getuigenis.
19 december 2015 Onrust in de jonge gemeente
Handelingen 5 + 6

Het mooie begin van de gemeente dreigt te worden verstoord door bedrog en jaloersheid. Gods Geest leidt ook in praktische zaken, zelfs zó dat veel tegenstanders worden overtuigd.
23 januari 2016 Stefanus - de eerste martelaar
Handelingen 7

Vol van de Heilige Geest lijkt Stefanus sprekend op zijn Heiland: in zijn zorg, in zijn dienst, in zijn gevangenschap en in zijn sterven. Zijn Heer in de hemel gaat staan als hij ter dood gebracht wordt.
27 februari 2016 Filippus - de evangelist
Handelingen 8

Ook deze diaken ontvangt een extra taak. Hoewel hij nog binnen IsraĆ«ls grenzen blijft, predikt hij Christus. Allereerst aan Samaritanen en daarna aan een rijk man uit Ethiopië. Overal grote blijdschap!
26 maart 2016 Saulus - van vervolger tot apostel
Handelingen 9

Saulus is een uiterst religieus mens, die zelfs meent God te dienen in het vermoorden van discipelen. God brengt hem echter radicaal tot bekering en maakt hem tot dé apostel voor de volken.
23 april 2016 Petrus - Israëls grens gaat open
Handelingen 10 + 11

Petrus kan als echte Jood maar moeilijk accepteren dat Gods genade zich ook uitstrekt tot niet-Joden. Liefdevol bereidt God hem echter voor om naar een Romeinse hoofdman te gaan.
28 mei 2016 Antiochië - het nieuwe startpunt
Handelingen 11 + 12

De gemeente in AntiochiĆ« is de eerste buiten Israëls gebied. Het wordt een bloeiende gemeente. Hier worden de gelovigen voor het eerst christenen genoemd en beginnen later de reizen van Paulus.