Warffum

  Ook tijdens de zomermaanden hopen we met deze Bijbelavonden door te gaan. Het onderwerp is:
Thema in gesprek met God
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw De Schakel
Kerkstraat 9
9989 BJ Warffum
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anne van der Ploeg, Warffum,  tel 0595 - 425012
Lub Snijder, Baflo,  tel 0595 - 422149
Sietse Werkman, Uithuizermeeden,.  tel 0595 - 412586
22 mei 2010 Mattheüs 11
rust voor de ziel

In Mattheüs 11 staat vast dat de Heer Jezus door Zijn volk verworpen wordt, maar in plaats van aandacht voor Zichzelf te vragen dankt Hij Zijn Vader voor wat kleine kinderen (= jonge gelovigen) hebben gekregen.

19 juni 2010 Kolosse 1
rijk in Christus

De gemeente in Kolosse is door wetticisme en filosofie het zicht op de Heer Jezus enigszins kwijt geraakt. In Kolosse 1 bidt Paulus of zij dat weer terug mogen krijgen. Er volgt een prachtige beschrijving van de Zoon van Gods liefde!

24 juli 2010 Efeze 3
het geheim van Christus

In Efeze 3 kan Paulus alleen maar zijn knieën buigen, als hij heeft verteld over het eeuwig voornemen van God: namelijk onze relatie met de Heer Jezus.

21 augustus 2010 Johannes 4 : 23
bidden en aanbidden

Het danken en bidden van de Heer Jezus en van Paulus laten zien waar zij zoal met God over spreken. In het algemeen gaat het over anderen. Wij zijn helemaal vrij om God onze eigen dingen voor te leggen, maar hoe vaak komen we met iemand anders?
Wat is bidden en aanbidden?


programma seizoen 2010 - 2011