Warffum

  Tijdens de zomermaanden in 2013 willen we graag stilstaan bij het onderwerp:

Thema Gods koninkrijk is heel anders
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw De Schakel
Kerkstraat 9
9989 BJ Warffum
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anne van der Ploeg, Warffum,  tel 0595 - 425012
Harry Dijksterhuis, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 412841
Lub Snijder, Baflo,  tel 0595 - 422149
29 juni 2013 vergeving

Het valt niet mee om te vergeven, zeker wanneer jou geen blaam treft.
27 juli 2013 geduld

Veel mensen zagen wel wat in die dappere David, maar de meesten werden zijn vriend uit eigenbelang.
Zo komen ook vandaag mensen tot Christus, maar is dat verkeerd?
24 augustus 2013 ijver

Hoe kijkt Christus naar de mensen die Hij vrienden noemt?
Wat verwacht Hij van hèn?
Wat mogen zij van Hèm verwachten?


In september 2012 hopen we verder te gaan met het thema
"leven volgens Gods plan".

Lees hier het programma seizoen 2012 - 2013