Warffum

  In de zomermaanden van 2016 hopen we stil te staan bij het onderwerp:

Thema Wat is er zo bijzonder aan een kind van God?
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw De Schakel
Kerkstraat 9
9989 BJ Warffum
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anne van der Ploeg, Warffum,  tel 0595 - 425012
Harry Dijksterhuis, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 412841
Lub Snijder, Baflo,  tel 0595 - 422149
18 juni 2016 Een kind van God heeft eeuwig leven

Johannes schrijft dat iemand die de Heer Jezus aanneemt "uit God geboren is". Petrus schrijft dat hij "deel heeft gekregen aan de Goddelijke natuur".
Dat zijn grote woorden! Maar wat houden ze in?
23 juli 2016 Een kind van God groeit

Is het de bedoeling dat een gelovige ermee tevreden is dat hij niet meer verloren gaat en straks in de hemel komt? Wat houdt zijn leven op aarde nú dan in? Veel gelovigen komen niet verder dan alleen maar zorg en aandacht vragen.
Wat is Gods bedoeling eigenlijk?
27 augustus 2016 Een kind van God heeft lief

In een kind zijn vaak trekjes van de ouders te herkennen. Bij een kind van God is dat niet anders. Eén van de wonderlijkste kenmerken van God is dat Hij liefheeft, en die liefde gaat ontzettend ver! Elk kind van God heeft net zo lief. Hoe uit zich dat?

 

Het bekende Johannes 3 : 16 eindigt met de woorden "... opdat ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft".
Het is in het algemeen wel duidelijk wat "verloren gaan" inhoudt, maar wat is "eeuwig leven"? Is dat een eeuwig voortbestaan? Nee, want dat geldt voor ieder mens. Krijgen we dat in de hemel? Nee, dat hebben we nú.

Iemand die de Heer Jezus aanneemt als Heiland en Heer is op dat moment een kind van God geworden. Dan gaat hij inderdaad niet meer verloren, maar is daarmee alles gezegd?
Als een kind onder normale omstandigheden wordt geboren heeft het ouders, groeit het op in een gezin, leert het de ouders steeds meer begrijpen, leert het te leven met broers en zussen, enz.
Deze kenmerken gelden ook voor een kind van God. Er wordt in de Bijbel in ieder geval veel over geschreven. Zoveel, dat wij daaruit mogen opmaken dat het voor God van groot belang is dat elke gelovige weet wat het betekent om een kind van God te zijn.In september 2016 hopen we door te gaan met het thema
"De Heilige Geest begint Zijn taak".

Lees hier het programma seizoen 2016 - 2017