Warffum

  In de zomermaanden van 2017 hopen we stil te staan bij het onderwerp:

Thema Christus, het leven van een kind van God
Spreker Wim Zwitser
Plaats gebouw De Schakel
Kerkstraat 9
9989 BJ Warffum
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Anne van der Ploeg, Warffum,  tel 0595 - 425012
Harry Dijksterhuis, Uithuizermeeden,  tel 0595 - 412841
Lub Snijder, Baflo,  tel 0595 - 422149
24 juni 2017 Ik ben het brood des levens
God houdt Zijn volk Israël tijdens de woestijnreis op een wonderlijke manier in leven. Het brood is wel héél bijzonder! Elke morgen liggen er weer unieke korreltjes voor hen klaar op het woestijnzand: het manna.
22 juli 2017 Ik ben de goede herder
Schapen zijn kuddedieren, die allemaal de stem van die ene herder kennen. Hij is namelijk hún herder. Zij weten dat hij hen verzorgt, weidt en beschermt.
26 augustus 2017 Ik ben de ware wijnstok
Elk voorjaar is het weer een wonder dat de wijnstok gaat uitlopen, en dat er aan elke rank druiven beginnen te groeien. Wat een werk om de druiven optimaal te laten groeien. Maar die moeite wordt beloond als de wijn wordt geoogst!

 

Het leven van een kind van God is samen te vatten in één Persoon: Jezus Christus. Hij is "de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven".
Maar wat betekent dat in het leven van elke dag?

De Heer Jezus vergelijkt Zich met enkele alledaagse voorbeelden, die voor elke Israëliet heel herkenbaar zijn, zeker toen zij als volk nog onderweg waren van Egypte naar Kanaän. Toen beseften zij nauwelijks hoeveel zorg God aan hen moest besteden.
Ook in Kanaän zélf is het niet veel beter. Toch gaat God door om Zijn doel met Zijn volk te bereiken.

Een christen ondervindt in het dagelijks leven hulp vanuit de hemel. Alle hemelse steun is natuurlijk prachtig, maar uiteindelijk is die er op gericht dat elke christen gaat beseffen: Christus is mijn leven!In september 2017 hopen we door te gaan met het thema
"Uw koninkrijk kome".

Lees hier het programma seizoen 2017 - 2018