datum plaats hoofdthema onderwerp avond
08 januari 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
De gebeden van Hizkia
Jesaja 36 - 39
11 januari 2019 Katwijk Christus of de antichrist!
(eerste brief van Johannes)
God is licht en geen duisternis!
19 januari 2019 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Middelaar
Hebreeën 8 - 9
22 januari 2019 Hoogezand Christus of de antichrist! God is licht en geen duisternis!
26 januari 2019 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Middelaar
Hebreeën 8 - 9
27 januari 2019 Almelo Het heilsplan van God Izaäk en Ismaël
29 januari 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
God zal Israël verlossen
Jesaja 40 - 48
08 februari 2019 Katwijk Christus of de antichrist!
(eerste brief van Johannes)
Wie is de antichrist?
12 februari 2019 Hoogezand Christus of de antichrist! God is licht en geen duisternis!
16 februari 2019 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, het volmaakte Offer
Hebreeën 10
19 februari 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
Christus, de Knecht van God
Jesaja 49 - 52
23 februari 2019 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, het volmaakte Offer
Hebreeën 10
24 februari 2019 Almelo Het heilsplan van God Jakob en Ezau
01 maart 2019 Dordrecht De vijgeboom en alle bomen lopen uit. Gods koninkrijk komt!
05 maart 2019 Hoogezand Christus of de antichrist! Wie is de antichrist?
08 maart 2019 Katwijk Christus of de antichrist!
(eerste brief van Johannes)
Wat is het eeuwige leven?
12 maart 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
De dood van Christus heeft gevolgen
Jesaja 53 - 57
16 maart 2019 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Het geloof ziet vooruit
Hebreeën 11
18 maart 2019 Scheveningen Maranathadienst
23 maart 2019 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Het geloof ziet vooruit
Hebreeën 11
26 maart 2019 Hoogezand Christus of de antichrist! Wat is het eeuwige leven?
31 maart 2019 Almelo Het heilsplan van God Jozef en zijn broers
02 april 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
De bekering van Israël
Jesaja 58 - 62
20 april 2019 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Het geloof ziet omhoog
Hebreeën 11
23 april 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
Het Messiaanse vrederijk
Jesaja 63 - 66
27 april 2019 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Het geloof ziet omhoog
Hebreeën 11
28 april 2019 Oldebroek Maranathadienst
18 mei 2019 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Voleinder van het geloof
Hebreeën 12 - 13
25 mei 2019 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Voleinder van het geloof
Hebreeën 12 - 13
24 juni 2019 Scheveningen Maranathadienst
11 oktober 2019 Haulerwijk Maranathadienst