datum plaats hoofdthema onderwerp avond
20 oktober 2018 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Zoon des Mensen
Hebreeën 2
21 oktober 2018 Roodeschool Geestelijke vrijheid Vrijgemaakt!
(Romeinen 6:15 e.v.)
22 oktober 2018 Alkmaar Wat gebeurt er bij de komst van Christus? Het oordeel van Christus over de mensheid
23 oktober 2018 Hoogezand Het heilsplan van God Izaäk en Ismaël & Jakob en Ezau
25 oktober 2018 Dokkum Klein profeten - belangrijke woorden Joël - de Heer redt wie Hem aanroept
27 oktober 2018 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Zoon des Mensen
Hebreeën 2
28 oktober 2018 Almelo Het heilsplan van God Kaïn en Abel
30 oktober 2018 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
Immanuël: God met ons!
Jesaja 7 - 12
07 november 2018 Steenwijk Wat gebeurt er bij de komst van Christus? Signalen in de wereld dat Christus komt
08 november 2018 Dokkum Klein profeten - belangrijke woorden Micha - God houdt Zijn Woord
09 november 2018 Katwijk Christus of de antichrist!
(eerste brief van Johannes)
Is een jonge gelovige kwetsbaar?
10 november 2018 Doorn Zoeklicht-studiedag 'antisemitisme' N.a.v. het boek Esther
13 november 2018 Hoogezand Het heilsplan van God Jozef en zijn broers
14 november 2018 Steenwijk Wat gebeurt er bij de komst van Christus? Signalen onder christenen dat Christus komt
17 november 2018 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Zoon over Gods huis
Hebreeën 3 - 4
18 november 2018 Roodeschool Geestelijke vrijheid
20 november 2018 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
Gods visie op de volken
Jesaja 13 - 27
21 november 2018 Steenwijk Wat gebeurt er bij de komst van Christus? Het oordeel van Christus over christenen
22 november 2018 Dokkum Klein profeten - belangrijke woorden Nahum - God tuchtigt die Hij liefheeft
24 november 2018 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Zoon over Gods huis
Hebreeën 3 - 4
25 november 2018 Almelo Het heilsplan van God Sem, Cham en Jafeth
28 november 2018 Steenwijk Wat gebeurt er bij de komst van Christus? Het oordeel van Christus over de mensheid
08 december 2018 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Hogepriester
Hebreeën 5 - 7
09 december 2018 Roodeschool Geestelijke vrijheid
11 december 2018 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
Gods trouw aan Zijn beloften
Jesaja 28 - 35
15 december 2018 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Hogepriester
Hebreeën 5 - 7
08 januari 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
De gebeden van Hizkia
Jesaja 36 - 39
11 januari 2019 Katwijk Christus of de antichrist!
(eerste brief van Johannes)
Waaraan is een kind van God herkenbaar?
13 januari 2019 Roodeschool Geestelijke vrijheid
19 januari 2019 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Middelaar
Hebreeën 8 - 9
26 januari 2019 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Middelaar
Hebreeën 8 - 9
27 januari 2019 Almelo Het heilsplan van God Izaäk en Ismaël
39 januari 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
God zal Israël verlossen
Jesaja 40 - 48
08 februari 2019 Katwijk Christus of de antichrist!
(eerste brief van Johannes)
Wie is de antichrist?
10 februari 2019 Roodeschool Geestelijke vrijheid
16 februari 2019 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, het volmaakte Offer
Hebreeën 10
23 februari 2019 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, het volmaakte Offer
Hebreeën 10
24 februari 2019 Almelo Het heilsplan van God Jakob en Ezau
29 februari 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
Christus, de Knecht van God
Jesaja 49 - 52
01 maart 2019 Dordrecht
03 maart 2019 Roodeschool Geestelijke vrijheid
08 maart 2019 Katwijk Christus of de antichrist!
(eerste brief van Johannes)
Wat is het eeuwige leven?
13 maart 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
De dood van Christus heeft gevolgen
Jesaja 53 - 57
16 maart 2019 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Het geloof ziet vooruit
Hebreeën 11
18 maart 2019 Scheveningen
23 maart 2019 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Het geloof ziet vooruit
Hebreeën 11
24 maart 2019 Roodeschool Geestelijke vrijheid
31 maart 2019 Almelo Het heilsplan van God Jozef en zijn broers
02 april 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
De bekering van Israël
Jesaja 58 - 62
14 april 2019 Roodeschool Geestelijke vrijheid
20 april 2019 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Het geloof ziet omhoog
Hebreeën 11
23 april 2019 Noordhorn Gods heil voor Israël
( het boek Jesaja )
Het Messiaanse vrederijk
Jesaja 63 - 66
27 april 2019 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Het geloof ziet omhoog
Hebreeën 11
05 mei 2019 Roodeschool Geestelijke vrijheid
12 mei 2019 Oldebroek
18 mei 2019 Assen Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Voleinder van het geloof
Hebreeën 12 - 13
25 mei 2019 Warffum Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Jezus, de Voleinder van het geloof
Hebreeën 12 - 13
26 mei 2019 Roodeschool Geestelijke vrijheid
24 juni 2019 Scheveningen