datum plaats hoofdthema onderwerp avond
12 september 2019 Delfzijl Europa, een reus op lemen voeten
16 september 2019 Steenwijk Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel Europa en Babylon
17 september 2019 Noordhorn Het evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
Gods kracht tot verlossing
Romeinen 1
21 september 2019 Assen Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
God de Zoon onder mensen
Johannes 1 : 1 - 18
28 september 2019 Warffum Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
God de Zoon onder mensen
Johannes 1 : 1 - 18
29 september 2019 Almelo Actuele profetie
(de kleine profeten)
Jona
zegen op de boodschap
30 september 2019 Steenwijk Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel Israël en de antichrist
03 oktober 2019 Bunschoten Actualiteit in Bijbels licht De toekomst van Europa
08 oktober 2019 Noordhorn Het evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
Rechtvaardiging door geloof
Romeinen 2 - 3
11 oktober 2019 Haulerwijk Maranathadienst
14 oktober 2019 Steenwijk Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel Machten rond Israël
17 oktober 2019 Bunschoten Actualiteit in Bijbels licht Ontwikkelingen in het Midden-Oosten
19 oktober 2019 Assen Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
het Lam van God
Johannes 1 : 19 - 52
24 oktober 2019 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers in het boek Genesis)
Christus is Overwinnaar en Bevrijder
(Kaïn - Abel)
25 oktober 2019 Echtenerbrug De opname, feit of fictie?
26 oktober 2019 Warffum Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
het Lam van God
Johannes 1 : 19 - 52
27 oktober 2019 Almelo Actuele profetie
(de kleine profeten)
Amos
van afgoderij tot herstel
28 oktober 2019 Steenwijk Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel Christus
29 oktober 2019 Noordhorn Het evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
Vrede met God
Romeinen 4 - 5
31 oktober 2019 Bunschoten Actualiteit in Bijbels licht Wat staat Israë:l nog te wachten?
07 november 2019 Bodegraven
08 november 2019 Katwijk Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers in het boek Genesis)
Christus is Overwinnaar en Bevrijder
(Kaïn - Abel)
14 november 2019 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers in het boek Genesis)
De mensheid is verdeeld in volken
(Sem - Cham - Jafeth)
16 november 2019 Assen Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
geloof in de tekenen
Johannes 2
19 november 2019 Noordhorn Het evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
Een nieuwe en levende wandel
Romeinen 6
21 november 2019 Bodegraven
22 november 2019 Echtenerbrug Komt Europa haar crises te boven?
23 november 2019 Warffum Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
geloof in de tekenen
Johannes 2
24 november 2019 Almelo Actuele profetie
(de kleine profeten)
Hosea
Gods grote trouw
28 november 2019 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers in het boek Genesis)
Gods verbond is met Israël
(Isaak - Ismaël)
29 november 2019 Katwijk Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers in het boek Genesis)
De mensheid is verdeeld in volken
(Sem - Cham - Jafeth)
10 december 2019 Noordhorn Het evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
Vrijgemaakt, waarvan?
Romeinen 7
14 december 2019 Assen Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
eeuwig leven of verloren
Johannes 3
21 december 2019 Warffum Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
eeuwig leven of verloren
Johannes 3
07 januari 2020 Noordhorn Het evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
Gods Geest heeft de leiding
Romeinen 8
10 januari 2020 Katwijk Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers in het boek Genesis)
Gods verbond is met Israël
(Isaak - Ismaël)
18 januari 2020 Assen Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
de gave van God
Johannes 4
23 januari 2020 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers in het boek Genesis)
Israël krijgt Gods zegen
(Jakob - Ezau)
25 januari 2020 Warffum Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
de gave van God
Johannes 4
26 januari 2020 Almelo Actuele profetie
(de kleine profeten)
Joël
de Heer redt die Hem aanroept
28 januari 2020 Noordhorn Het evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
Israël en Gods beloften
Romeinen 9 - 10
06 februari 2020 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers in het boek Genesis)
Israël zal de Messias aannemen
(Jozef en zijn broers)
14 februari 2020 Katwijk Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers in het boek Genesis)
Israël krijgt Gods zegen
(Jakob - Ezau)
15 februari 2020 Assen Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
Christus de Rechter
Johannes 5
18 februari 2020 Noordhorn Het evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
Heel Israël zal gered worden
Romeinen 11
22 februari 2020 Warffum Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
Christus de Rechter
Johannes 5
23 februari 2020 Almelo Actuele profetie
(de kleine profeten)
Micha
God houdt Zijn Woord
27 februari 2020 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers in het boek Genesis)
Een zegen voor elke stam in Israël
(Jakobs zonen)
28 februari 2020 Echtenerbrug Wie is de antichrist?
02 maart 2020 Assen Zefanja 1
10 maart 2020 Noordhorn Het evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
Leven in liefde
Romeinen 12 - 13
13 maart 2020 Katwijk Gods heilsplan van begin tot eind
(n.a.v. de broers in het boek Genesis)
Israël zal de Messias aannemen
(Jozef en zijn broers)
16 maart 2020 Assen Zefanja 2
21 maart 2020 Assen Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
het brood des levens
Johannes 6
27 maart 2020 Echtenerbrug Wat is het grote Babylon?
28 maart 2020 Warffum Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
het brood des levens
Johannes 6
29 maart 2020 Almelo Actuele profetie
(de kleine profeten)
Habakuk
de rechtvaardige leeft door geloof
30 maart 2020 Assen Zefanja 3
31 maart 2020 Noordhorn Het evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
Sterken en zwakken verdragen elkaar
Romeinen 14
18 april 2020 Assen Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
het licht der wereld
Johannes 7 & 8
21 april 2020 Noordhorn Het evangelie van God
(de brief aan de Romeinen)
De dienst van Paulus en anderen
Romeinen 15 - 16
25 april 2020 Warffum Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
het licht der wereld
Johannes 7 & 8
26 april 2020 Oldebroek Maranathadienst
16 mei 2020 Assen Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
de goede Herder
Johannes 9 & 10
23 mei 2020 Warffum Christus, God de Zoon
(het Johannes evangelie)
de goede Herder
Johannes 9 & 10