Downloads

Van de Bijbelavonden zijn verschillende zaken te downloaden door te klikken op één van de symbolen :

lezing beluisteren (beschikbaar sinds mei 2014) presentatie in pdf formaat (handig bij beluisteren) aantekeningen door één van de aanwezigen
uitgebreide samenvatting uitgebreide samenvatting in pdf formaat  

Noordhorn

  download
2018 - 2019:  Het boek Jesaja
Gods Woord klinkt vanuit Jeruzalem
(Jesaja 1 - 2)
Het lied van de wijngaard
(Jesaja 3 - 5)
Immanuël: God met ons!
(Jesaja 6 - 10)
Gods visie op de volken
(Jesaja 11 - 27)
God is trouw aan Zijn beloften
(Jesaja 28 - 35)
De gebeden van Hizkia
(Jesaja 36 - 39)
God zal Israël verlossen
(Jesaja 40 - 48)
Christus, de Knecht van God
(Jesaja 49 - 52)
De dood van Christus heeft gevolgen
(Jesaja 53)
     
2017 - 2018:  Het boek Openbaring
Christus, de opgestane Majesteit
(Openbaring 1)
Een rapport voor zeven gemeenten
(Openbaring 2 - 3)
Mensen in de hemel!
(Openbaring 4 - 5)
Zeven zegels
(Openbaring 6 - 7)
Zeven bazuinen
(Openbaring 8 - 11)
Drie tekenen in de hemel
(Openbaring 12 - 13)
Een blik op de grote verdrukking
(Openbaring 13 - 15)
De valse en de echte bruid
(Openbaring 15 - 19)
De verschijning van Christus
(Openbaring 19 - 21)
Het nieuwe Jeruzalem
(Openbaring 21)
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
(Openbaring 20-22)
   

Warffum

  download
zomer 2017:  Christus, het leven van een kind van God
Ik ben het brood des levens
Ik ben de goede herder  
Ik ben de ware wijnstok  
     
zomer 2016:  Wat is er zo bijzonder aan een kind van God?
Een kind van God heeft eeuwig leven  
Een kind van God groeit  
Een kind van God heeft lief
     
zomer 2015:  Een gezond geloofsleven
Behoudenis  
Heiliging  
Gebed  
     
zomer 2014:  Jozef: een type van Christus
Jozef thuis: geliefd en veracht  
Jozef in Egypte: gevangen en verhoogd  
Jozef en zijn broers  
     
2013 - 2014:  Waar blijft de belofte van Zijn komst?
Profetie - een lamp in het donker
De wederkomst van Christus - een troost  
Het boek Openbaring - enkele sleutels  
Christus als Rechter - altijd rechtvaardig  
Israëls toekomst - op weg naar shalom  
Europa - verdeeld maar machtig  
Israëls buren - de andere bomen lopen uit  
De kerk - haar ware gedaante
Het messiaanse rijk - Christus regeert
     
2012 - 2013:  leven volgens Gods plan
Adam & Eva - het begin
Adam & Eva - de zondeval
Kaïn & Abel - twee soorten mensen
Henoch - een wandel met God
Noach & zijn huis - de ark  
Noach & zijn huis - een nieuw begin
Abraham & Sara - Gods beloften  
Abraham - een geloofsdaad  
Izak & Rebekka - een verdeeld huis  
     
2011 - 2012:   Christus in de Psalmen
een inleiding tot de Psalmen  
Christus, de Zoon van God
Christus, de Mens  
Christus, de Dienaar
Christus, de goede Herder
Christus, de grote Herder
Christus, het offer  
Christus, de Koning - Bruidegom  
Christus en Gods woning  
Christus, de Priester - Koning  
Christus, de Lofprijzer  
     
2010 - 2011:   het boek Daniël
in de school van God  
God kent de toekomst
in het vuur
een teken aan de wand
tussen leeuwenmuilen
alles draait om een klein volkje  
offeren in een moeilijke tijd  
schuldbelijdenis en nieuwe hoop
volharden in het gebed
oorlog en vrede  
lichtpunten in de duisternis  
     
2009 - 2010:   het huis van Goud
(lessen uit de dienst in de tabernakel van Israël)
De voorhof
Het heiligdom
Het heilige der heilige  
Het materiaal
Vrijwillige offers
Verplichte offers
Werkers van God (de priesters)
Helpers van de priester (de Levieten)
     
zomer 2009:   portretten van de Heer Jezus
Mordechai  
     
2008 - 2009:   de brieven aan Thessalonika
(verleden, heden en toekomst van een christen)
bekeerde mensen  
Gods manier van opvoeden  
heilig en onberispelijk  
de opname van de gemeente
waken en bidden
God oordeelt rechtvaardig
Wie is die tegenhouder?
het Woord van God gaat door
     
zomer 2008:  Israël
Israël 60 jaar  
     
2007 - 2008:  de brief aan de Romeinen
(de rijkdom van het evangelie)
de gerechtigheid van God  
God maakt levend  
Ik ervaar meer dood dan leven  
Gods Geest en het echte leven  
Het herstel van Israël  
Leven van een christen  
Christenen hebben elkaar te verdragen  
Ware dienst  
     
2006 - 2007:  de kern van het christelijk geloof
De Vader  
De Zoon  
De Heilige Geest  
vrede met God  
geloof  
hoop  
liefde  

Assen  &  Warffum    (identiek programma)

        download
2018 - 2019:  de brief aan de Hebreeën
Jezus, de Zoon van God
(Hebreeën 1)
 
Jezus, de Zoon des Mensen
(Hebreeën 2)
 
Jezus, de Zoon over Gods huis
(Hebreeën 3 - 4)
 
Jezus, de Hogepriester
(Hebreeën 5 - 7)
 
Jezus, de Middelaar
(Hebreeën 7 - 9)
 
Jezus, het volmaakte offer
(Hebreeën 9 - 10)
 
Het geloof kijkt vooruit
(Hebreeën 11a)
 
   
2017 - 2018:  Uw koninkrijk kome
David tot koning gezalfd  
Nog geen koning, de vijand verslagen  
David, een verworpen koning  
Koning David op de troon  
David is geen volmaakte koning  
Koning Salomo, de vredevorst  
Koning Hizkia, de eerste opwekking  
Koning Josia, de tweede opwekking  
Jezus, Koning op de troon van David  
   
2016 - 2017:  De Heilige Geest begint Zijn taak
1e zendingsreis van Paulus
(Handelingen 13 & 14)
 
Apostelvergadering in Jeruzalem
(Handelingen 15)
 
2e zendingsreis van Paulus (1)
(Handelingen 16)
 
2e zendingsreis van Paulus (2)
(Handelingen 17 & 18)
 
3e zendingsreis van Paulus
(Handelingen 19 & 20)
 
Paulus gearresteerd in Jeruzalem
(Handelingen 21 & 22)
 
Paulus voor de Raad en voor Felix
(Handelingen 23 & 24)
 
Paulus voor Festus en Agrippa
(Handelingen 25 & 26)
 
Paulus reis naar Rome
(Handelingen 27 & 28)
 
   
2015 - 2016:  De Heilige Geest begint Zijn taak
een koninkrijk zonder Koning
(Handelingen 1)
de komst van de Heilige Geest
(Handelingen 2)
Petrus en Johannes - zonder angst op weg
(Handelingen 3 & 4)
 
Onrust in de jonge gemeente
(Handelingen 5 & 6)
 
Stefanus - de eerste martelaar
(Handelingen 6 & 7)
 
Filippus - de evangelist
(Handelingen 8)
 
Paulus - van vervolger tot apostel
(Handelingen 9)
 
Petrus - Israëls grens gaat open
(Handelingen 10)
 
Antiochië - het nieuwe startpunt
(Handelingen 11 + 12)
 
   
2014 - 2015:  kleine profeten - grote woorden
Jona - een onwillige evangelist ervaart zegen
Amos - een boer met diepe inzichten
Hosea - Gods trouw vs Israëls ontrouw
Joël - de Heer redt elk die Hem aanroept
Micha - God houdt Zijn Woord
Nahum - God tuchtigt die Hij liefheeft
Zefanja - waar het volk faalt, is de Heer Verlosser  
Habakuk - wachten op de Heer wordt altijd beloond  
Obadja - God duldt geen haat tegen Zijn volk
 

Assen

  download
2014:  Waar blijft de komst van Christus?
Gaan er vandaag al profetieën in vervulling?
Christus komt - voor wie?
Het boek Openbaring - enkele sleutels
Christus is ook Rechter, maar wanneer en voor wie?
Israëls toekomst
 

Roodeschool / Uithuizermeeden

    download
de kleine profeten    
Zefanja 1 : 1 - 9 ? dec 2012
Zefanja 1 : 10 - 18 06 jan 2013
Zefanja 2 : 1 - 7 27 jan 2013
Zefanja 2 : 8 - 15 17 feb 2013
Zefanja 3 : 1 - 4 10 mrt 2013
 
de brief van Jakobus  
Jakobus 1 : 1 - 2 12 feb 2012
Jakobus 1 : 3 - 8 04 mrt 2012
Jakobus 1 : 9 - 15 25 mrt 2012
Jakobus 1 : 16 - 20 15 apr 2012
Jakobus 1 : 21 - 27 06 mei 2012
Jakobus 2 : 1 - 13 20 mei 2012
Jakobus 2 : 14 - 26 10 jun 2012
Jakobus 3 : 1 - 6 01 jul 2012
Jakobus 3 : 7 - 18 15 jul 2012
Jakobus 4 :1 - 8 12 aug 2012
Jakobus 4 :9 - 17 02 sep 2012
Jakobus 5 : 1 - 9 23 sep 2012
Jakobus 5 : 10 - 20 14 okt 2012
 
2010 - 2012:  het boek Richteren  
Jozua, Kaleb en hun huizen
Israëls volgende generaties na Gilgal
Otniël en de koning van Mesopotamië
Ehud en Eglon, de koning van Moab
Debora: een wijze vrouw
Gideon: een dappere held
Gideon overtuigd door een teken
Gideon trekt ten strijde
De sterkte en zwakte van Gideon
De tijd ná Gideon: pure machtsstrijd
Tola en Jaïr, wat een verademing
Jefta, van bendeleider tot richter
Jefta valt zijn broeders hard aan
Simson, aankondiging van een nazireeër
Het raadsel van Simson
Simson vecht met de Filistijnen
Simson, het begin van het einde
Simsons laatste daad  
ieder deed wat goed was in eigen ogen  
ieder deed wat goed was in eigen ogen (2)
ieder deed wat goed was in eigen ogen (3)  
 
eind 2010:  de gemeente van God  
Het begin in Gods plannen
Vragenavond over de olijfboom e.d.
Vragenavond over Abraham en erfgenamen
Beschrijvingen van de gemeente
Verschillende aspekten van gemeente-zijn