"Sprekende" kerktorens

Het Groninger Hoogeland kent een aantal prachtige, oude kerken, gelegen op eeuwenoude terpen. De kerk was het samenbindend element in het dorp, zowel in de zondagse diensten als bij noodweer of andere rampen. De torenklok riep de mensen op om te komen.
Er zijn bijzondere torens, zoals die van de kerken in Kantens, Bierum en Ezinge. De eerste twee hebben een z.g. steunbeer, bedoeld om de overhellende toren voor vallen te bewaren. De steunbeer van Kantens voldoet prima, maar de toren van Bierum kan minder op z'n steunbeer rekenen, want die doet eigenlijk precies het tegenovergestelde als waarvoor die is neergezet. De toren in Ezinge lijkt het zonder kerk te kunnen.
Christenen hebben soms iets weg van kerktorens. Soms veel lawaai...soms verkeerde steun...soms liever alleen...

Kantens

kerk Kantens De Sint-Antoniuskerk van Kantens dateert uit de 12e eeuw. Opvallend is de achtkante toren waarvan het onderste deel bij de oorspronkelijke kerk hoorde en het bovenste deel in ongeveer 1500 is toegevoegd. De markante steunbeer met doorgang aan de westzijde is later gebouwd. In het Romaanse westelijke deel zijn spaarvelden, een rondboogfries en gebeeldhouwde draagsteentjes zichtbaar. Het oostelijk deel van de kerk stamt uit de 13e eeuw. In de zuid- en oostgevel bevinden zich natuurstenen poortjes uit de 17e eeuw.

Bierum

kerk Bierum De toren is het oudste deel van de kerk. Deze dateert uit het begin van de 13e eeuw. Het schip is van iets jongere datum en stamt uit het tweede kwart van de 13e eeuw. Koor en koorsluiting kwamen in de tweede helft van de 14e eeuw tot stand, ter vervanging en uitbreiding van het oorspronkelijke koor. De Middeleeuwse romanogotische kerk heeft een opvallende steunbeer, die bedoeld was om de toren van de kerk te ondersteunen. Maar door een fout in de fundering trekt deze de toren nu in feite naar beneden.

Ezinge

kerk Ezinge De kerk in Ezinge stamt uit de 13e eeuw. In de jaren '50 werd het complex ingrijpend gerestaureerd.