Hoe zit het met gelovigen, die in het duizendjarig rijk sterven?

Vraag

Ik heb een vraag n.a.v. info op site.
In het duizendjarig rijk wonen toegelaten volken. Deze mensen zijn sterfelijk net als wij op dit moment.
Hier zijn toch ook mensen bij de geloven in Jezus Christus en in geloof sterven? Hoe zit dat als de rechtzitting voor de grote, witte troon (R3) alleen ongelovigen betreft?

Antwoord

In het duizendjarig rijk regeert de Heer Jezus openlijk op aarde. Dan zal de belofte van de engel aan Maria in vervulling gaan. Tot nu toe heeft de Heer Jezus niet gezeten op de troon van Zijn vader David (1), maar na Zijn terugkeer op aarde zal dat gebeuren.
Het zal een rijk van recht en gerechtigheid zijn (2), en dat zal voor de mensen die dan op aarde leven een ongekende weldaad zijn.
Er is vrede onder mensen en dieren (3), en zelfs het milieu is weer gezond (op een enkele kleine uitzondering na) (4).
Er is geen ziekte meer en in principe hoeft niemand te sterven (5), want er is geen enkele vervloeking meer (6).
Satan is gebonden en kan de mensen dus niet verleiden (7).

In dit weldadige klimaat zullen de mensen in het algemeen God dienen, want iedereen kent de Heer, van de groten tot de kleinen (8).
Toch is niet iedereen eerlijk (9), en sommigen zullen zelfs openlijk zondigen, maar de Heer tolereert dat niet. Wanneer iemand de wetten van het Koninkrijk der hemelen overtreedt, dan kan God dat alleen maar zien als rebellie, als opstand tegen Zijn volmaakt rechtvaardige regering.
Er zijn twee situaties waarin mensen zó geoordeeld worden:

  1. tijdens het duidendjarig rijk.
    Elke morgen zal er recht worden gesproken, en de openlijke overtreders zullen ter dood gebracht worden (10) als afschrikwekkend voorbeeld (11) .
    Dit is de eerste categorie van mensen, die terecht komen in het dodenrijk , waar zij met de al aanwezige ongelovigen wachten op de rechtzitting voor de grote, witte troon (R3).
  2. na het duizendjarig rijk.
    De tweede categorie sterft aan het eind van dat rijk, wanneer satan weer even losgelaten wordt (12). Hij blijkt in staat te zijn om velen samen te brengen om op te trekken naar het Lam. Het zijn allemaal mensen die zich voor de schijn onderworpen hebben, maar satan weer volgen zodra de gelegenheid zich weer voordoet. Het Lam zal hen overwinnen, waardoor ook zij in dat dodenrijk terecht komen (13).

Hieruit blijkt wel dat gelovigen in het duizendjarig rijk niet sterven. Voor hen is het heerlijk om te leven onder de zegenrijke regering van de Heer Jezus.

Daarna is het met de eerste schepping afgelopen, maar voordat de nieuwe schepping er is, worden voor de grote, witte troon alle doden (= gestorven ongelovigen) geoordeeld. De mensen die zijn blijven leven door hun gehoorzaamheid aan de Heer, gaan over op de nieuwe aarde.