De Bijbel Open

De avonden zijn bedoeld om er steeds meer van overtuigd te raken dat de Bijbel altijd het laatste woord heeft. Het is het Woord van God. Het maakt niet uit of het gaat om vragen over geloofszekerheid, of over de ontwikkelingen in deze wereld, of een ander thema.
Dit fantastische boek is van levensbelang(1).

Deze Bijbelavonden zijn een privé initiatief van enkele wedergeboren christenen. Het is dus niet verbonden aan een bepaalde kerk, en voor geen enkele kerkelijke stroming wordt reclame gemaakt.
De enige bedoeling is om samen als christenen met een verschillende kerkelijke achtergrond de Bijbel te lezen en te onderzoeken.

In de Visie, 15 november 2006 is een interview te lezen over de ontstaansgeschiedenis van de Bijbelavonden in Warffum en in Roodeschool (en omgeving).