Schema's

Volgorde van gebeurtenissen

Soms laat de Bijbel duidelijk zien dat een toekomstige gebeurtenis vóór of juist ná iets anders plaats vindt.

Drie rechtszittingen Christus

Als Christus gaat oordelen, doet Hij dat op drie verschillende momenten.

Geslachtsregister Christus

Zowel Mattheüs als Lukas beschrijven het voorgeslacht van de Heer Jezus, beiden met een verschillend doel.

Nakomelingen van Adam

Genesis 5 beschrijft de nakomelingen van Adam tot de zondvloed. Dat toont enkele interessante gegevens.

Nakomelingen van Sem

Genesis 11 beschrijft de nakomelingen van Sem tot Abraham. Ook enkele interessante gegevens in dit overzicht.