Schema's

Volgorde van gebeurtenissen

Soms laat de Bijbel duidelijk zien dat een toekomstige gebeurtenis vóór of juist ná iets anders plaats vindt. Maar veel blijft interpretatie!

Drie rechtszittingen Christus

Als Christus gaat oordelen, doet Hij dat op dire verschillende momenten.

Geslachtsregister Christus

Zowel Mattheüs als Lukas beschrijven het voorgeslacht van de Heer Jezus, beiden met een verschillend doel.