Uit het nieuws van 7 april 2021

Is de overheid betrouwbaar?

Is de waarheid boven tafel gekomen in de toeslagenaffaire? Misschien pas tijdens het parlementaire onderzoek?
De notitie 'Positie Omtzigt: functie elders' was goed leesbaar in de aantekeningen van de verkenners, maar niemand kon zich herinneren dat dit besproken was.

"Het woord is de mens gegeven om zijn gedachten te verbergen", zei de bekende Franse staatsman Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838).
Kijkend en luisterend naar de politici van vandaag lijkt er in 200 jaar weinig te zijn veranderd. Komt de waarheid ooit boven tafel?

Zo'n 2000 jaar geleden stond Christus terecht voor Pilatus, de bestuurder in Judea namens de Romeinse overheid, en geeft eerlijk antwoord op zijn vragen.
Pilatus neemt echter een loopje met de waarheid ("Wat is waarheid?"1). Het is de meest onrechtvaardige rechtspraak in de geschiedenis van de mensheid geworden: de enige zondeloze wordt onschuldig ter dood veroordeeld.
Toch erkent Christus het gezag dat Pilatus heeft om recht te spreken. Dat gezag is hem niet alleen door de Romeinse keizer verleend, maar uiteindelijk door God Zélf2.

Erkenning van het gezag van de overheid gebeurt niet op grond van het onberispelijke gedrag van de personen, maar van het ambt dat zij bekleden.
Aangezien ook onze overheid door God is gegeven, erkennen ook wij hun gezag3, en worden wij opgeroepen om voor hen te bidden4.

Meelezen

1
Johannes 18: 37, 38
Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik van de waarheid zou getuigen. Ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zeit tot Hem: Wat is waarheid?
2
Johannes 19: 11
U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven was gegeven
3
Romeinen 13: 1
Er is geen overheid dan door God, en die er zijn, zijn door God ingesteld
4
1 Timotheüs 2: 1
Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingeng gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten