Uit het nieuws van 1 mei 2021

Wel of niet vaccineren?

Goeie vraag!

Eigenlijk is het heel bijzonder dat het vaccin er al een poosje is.
Eind 2019 is in Wuhan (China) voor het eerst Covid-19 vastgesteld. Op 11 maart 2020 spreekt de WHO van een wereldwijde pandemie van dit nieuwe en dus onbekende virus.
Farmaceuten zijn dan al bezig om een vaccin te ontwikkelen. Normaal kost het zo’n 10 jaar voordat een nieuw vaccin is ontwikkeld, uitgetest en goedgekeurd, maar de druk is zó enorm dat het Pfizer vaccin al op 12 december 2020 groen licht krijgt. De voordelen zijn groter dan de risico’s, vindt men.
Inmiddels is er van meer farmaceuten een vaccin goedgekeurd.

Eerst hielden de farmaceuten een wedstrijd wie het eerste vaccin had ontwikkeld; nu wedijveren landen om de hoogste vaccinatiegraad. Na een trage start scoort Nederland inmiddels best redelijk. In juni zou zo’n 80% van de bevolking gevaccineerd kunnen zijn, mits de leveringen doorgaan én de vaccinatiebereidheid hoog blijft. Dat laatste is echter lang niet zeker ...

De (stellige) meningen lopen uiteen, ook onder wetenschappers. Kiest iemand voor vaccineren dan vindt hij uitgesproken tegenstanders tegenover zich, en omgekeerd.
Kortom: best lastig om een goede beslissing te nemen.

Te midden van alle verwarring kijkt een christen graag naar de Bijbel als leidraad. Maar ook daarin weten voor- en tegenstanders zich gesteund door een Bijbeltekst. De voorstander wijst bijvoorbeeld graag op de Heer Jezus, die zei: "Zij die gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar zij die ziek zijn"1, terwijl de tegenstander er juist op wijst dat hij helemaal niet ziek is.

Wel of niet vaccineren is typisch zo’n situatie waarbij christenen elkaars geweten vrij moeten laten. Het is geen zonde om te vaccineren en het is geen zonde om niet te vaccineren.
We moeten elkaar niet de maat nemen (en al helemaal niet de grootte van elkaars geloof), maar elkaar aanvaarden zoals Paulus dat uitlegt in Romeinen 14. Hij schetst dat christenen van mening verschillen over eten, drinken en het onderhouden van dagen. Paulus verdeelt hen in sterken en zwakken: sterken eten en drinken alles, en voor hen zijn alle dagen gelijk; voor zwakken geldt dat niet.

We weten natuurlijk niet hoe Paulus de indeling zou maken als het om vaccineren gaat.
Wat we wél weten is: “Wie bent u, dat u andermans huisknecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan”2.

Meelezen

1
Mattheüs 9: 12
2
Romeinen 14: 4