Uit het nieuws van 29 juni 2021

Wordt lhbtiq het nieuwe normaal?

De nieuwe Hongaarse anti-homowet verdeelt de Europese leiders diep. Premier Orbán krijgt steun van collega's uit Oost-Europa, maar de meeste leiders zitten op de lijn van premier Rutte, die vindt dat "de Hongaren iets achterlijks uithalen".

“De overheid is Gods dienares u ten goede”1. Zo heeft God de overheid gegeven. Een land zonder overheid is anarchie en dat is een verschrikking.
Toch is de overheid niet foutloos.

 1. Zij kan zich vergissen.
  Neem de coronapandemie. Bij een nieuw virus ligt er geen plan van aanpak klaar, maar de overheid moet wél maatregelen nemen. Die regels en adviezen gelden uiteraard op alle terreinen van het leven, inclusief de kerkelijke samenkomsten. Een virus stopt nu eenmaal niet bij de kerkdeur. Soms blijkt later dat die maatregelen onnodig of mogelijk verkeerd zijn geweest, maar we gaan uit van goede bedoelingen.
  Ouders zijn ook niet altijd foutloos, maar kinderen dienen hen wel onderdanig te zijn.
 2. Zij kan te ver gaan.
  Orde en veiligheid horen tot de primaire taken van de overheid, maar in morele kwesties hoort zij terughoudend te zijn. Toch is het door initiatieven van D66 gelukt om abortus en euthanasie wettelijk te regelen. Later volgde het homohuwelijk en nu moet de lhbtiq gedachte tot het nieuwe ‘normaal’ gaan horen. Dit alles vanuit de drang om vrij te zijn.
  Ten diepste is het echter de miskenning van God als Schepper.
  Wat nu? Op dit punt ook maar gewoon onderdanig zijn?

Houding naar de overheid

Al decennia lang verdwijnt Gods Woord steeds verder uit het overheidsbeleid. Dat merkt de christen-onderwijzer die op de christelijke school gedwongen wordt om het nieuwe ‘normaal’ te onderwijzen, evenals de christen-ambtenaar die moeite heeft om een homohuwelijk op het gemeentehuis te sluiten, als ook de christen-werkgever die zijn bedrijf naar Bijbelse normen wil leiden.
Dit kan de nodige moeite opleveren. Gelukkig is een christen achter de eigen voordeur of kerkdeur nog helemaal vrij, maar er kan een moment komen dat de overheid ook de kerken dit nieuwe ‘normaal’ dwingend wil opleggen.
In zulke situaties komt de uitspraak van Petrus in beeld: “men moet God meer gehoorzamen dan de mensen”2.

Houding naar de lhbtiq-er

En de lhbtiq-er dan? Net doen alsof die er niet is? Dat is het makkelijkst!3 De houding van de Heer Jezus naar de overheid is vol lering; hetzelfde geldt voor Zijn houding naar de medemens. Elke morgen bad Hij om de juiste woorden voor ieder die Hij die dag zou ontmoeten4. En als Hij dat al nodig had hoeveel te meer wij!
Met die wijsheid zijn we in staat om elk mens te dienen, ook de lhbtiq-er.

Er zijn grenzen aan onze onderdanigheid aan de overheid, en er zijn grenzen aan onze omgang met anderen, maar die grenzen liggen verder weg dan menigeen denkt.

Meelezen

1
Romeinen 13: 4
2
Handelingen 5: 29
3
Lukas 10: 31
toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij.
4
Jesaja 50: 4 - 5
zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken.
Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen.