Uit het nieuws van 8 augustus 2021

Olympische Spelen Tokyo 2021

Vanwege corona werden de Spelen in Tokyo een jaar uitgesteld, maar onder strenge voorwaarden is het spektakel inmiddels achter de rug.
Atleten trainden 5 jaar om een topprestatie te leveren, individueel of als team. Er was vreugde en verdriet om het resultaat, onbegrip om een diskwalificatie en frustratie bij een positieve test.
De rijke landen met een groot budget halen de meeste medailles binnen. Onderaan de medaillespiegel zijn de arme landen te vinden. Noord-Korea ontbreekt.

Eén prijs

De Olympische Spelen stammen uit de Griekse oudheid en waren rond het begin van onze jaartelling bijzonder populair, samen met de Istmische Spelen. In de huidige Spelen zijn goud, zilver en brons te verdienen, maar toen telde alleen de eerste prijs. De winnaar kreeg een lauwerkrans, gemaakt van mirtebladeren, olijfbladeren, violen en rozen. Zo’n krans was niet lang houdbaar, maar het ging om de eer.

Paulus en de Spelen

Paulus verwijst een paar keer naar deze Spelen wanneer hij het christenleven vergelijkt met hardlopen, boksen en kampvechten.
De hardlopers in de renbaan ontzeggen zich alles. Toch is er maar één die de prijs (de lauwerkrans) ontvangt. Zó loopt Paulus en hij spoort elke christen aan om ook zo te lopen1.
Een bokser beukt in de training op zijn lichaam om in de wedstrijd niet in de lucht te slaan. Elke slag moet raak zijn. Met die houding predikt hij de boodschap, anders loopt hij het risico om verwerpelijk (= gediskwalificeerd) te worden2.
Een kampvechter moet volgens de regels vechten, anders ligt hij eruit3.

Misschien vinden sommigen Paulus fanatiek, want je hoeft toch niet altijd de eerste te zijn, en je mag toch ook wel eens misslaan? Dat klopt, maar hij wil uiterste toewijding zien bij elke christen.

De beloning straks

De prijzen worden niet op aarde uitgereikt, maar straks bij de rechterstoel van Christus4. Dáár worden wij beloond, sommigen zelfs met een erekroon vanwege de marteldood.
Als wij nu in gedachten een medaillespiegel zouden maken van toegewijde christenen, dan staan daar waarschijnlijk bekende namen op die we kennen via de media of grote bijeenkomsten, afkomstig uit landen die ook bovenaan staan in het overzicht van de Spelen.
De vraag is of dat klopt, want bij de rechterstoel gelden andere criteria, zoals “of je op Christus lijkt”, en “of je je dienst doet voor Hém”5. En dát kunnen wij niet goed beoordelen.
Stel dat er na de zitting voor de rechterstoel een overzicht gemaakt zou kunnen worden van landen waar christenen gewoond hebben die een erekroon ontvangen. Het zou best kunnen dat Noord-Korea dan bovenaan staat. Het land kende een geweldige opwekking, gevolgd door een verschrikkelijke vervolging die nog steeds doorgaat.

De wedstrijd nu

Wat wij nu wél kunnen zien is dat er lang niet altijd volgens de regels wordt gestreden, individueel en als team (gemeente). Zodra het misgaat met Israël zendt God profeten, die Zijn regels voorhouden, zoals deze:
“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heer van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God"6.
Alles wat daarvan afwijkt, leidt tot diskwalificatie.
Het is schrikbarend hoeveel gemis aan toewijding en navolging van Christus zichtbaar werd tijdens de coronapandemie.
Laten we ons niet te snel rijk rekenen7, maar nederig blijven (of: nederig wórden !)8.

Meelezen

1
1 Korinthe 9: 24 - 25
Weet u niet, dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar één de prijs ontvangt? Loopt zo, dat u die verkrijgt.
En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles; dezen dan, opdat zij een vergankelijke kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke. Ik loop daarom zo, niet als in onzekerheid
2
1 Korinthe 9: 26
Zo boks ik, niet alsof ik in de lucht sla; maar ik kastijd mijn lichaam en breng het tot slavernij, om niet, nadat ik anderen heb gepredikt, zelf verwerpelijk te worden.
3
1 Timotheus 2: 5
Als iemand kampvechter is, wordt hij niet gekroond als hij niet wettig heeft gestreden.
4
2 Korinthe 5: 10
Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed het zij kwaad.
5
Mattheüs 25: 40
Ik zeg u: voor zoveel u het hebt gedaan aan één van de geringsten van deze broeders van Mij, hebt u het Mij gedaan.
6
Micha 6: 8
7
Openbaring 3: 17
Omdat u zegt: Ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek, en u weet niet dat u de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte bent, raad Ik u aan goud van Mij te kopen
8
Filippi 2: 5 - 8
Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, ...
de gestalte van een slaaf aannemend, ...
heeft Zichzelf vernederd ...