Uit het nieuws van 16 augustus 2021

De Taliban regeren in Afghanistan

Razendsnel hebben de Taliban heel Afghanistan onder controle gekregen. De machtswisseling is een feit. Binnenkort zal het "Islamitisch Emiraat Afghanistan" opnieuw worden uitgeroepen.
De eerte keer was in 1996 en duurde tot 2001. Toen bleef echter een groot deel van het noordoosten in handen van de Noordelijke Alliantie en ook het centrale bergland was van andere milities.

Komen de kenmerken van dit vijfjarig Taliban-bewind nu weer terug, zoals de sharia-wetgeving, geen onderwijs voor meisjes, beperking voor vrouwen, enz?
Dat lijkt heel waarschijnlijk.

Gaan zij opnieuw onderdak bieden aan organisaties als Al Qaida, met terreuraanslagen in het buitenland? Zou Islamitische Staat (IS) daar weer kunnen opleven na hun eveneens vijfjarig bestaan (2014-2019)?
Wat zal de reactie zijn uit de rest van de wereld? Opnieuw een alliante als destijds in Irak? Na de Britse, Russische en Amerikaanse aftochten lijkt dat niet waarschijnlijk.
Allemaal vragen en mogelijkheden. Zegt de Bijbel er ook iets over?

De woorden Taliban, Al Qaida en IS komen er natuurlijk niet in voor. Zelfs de islam is onbekend, want die begint pas rond 700 n.C. Toch is er in het Midden-Oosten onmiskenbaar een ontwikkeling te zien, en die hangt samen met Israël.
In 1948 wordt de staat Israël uitgeroepen, met de Arabische wereld als tegenstander. Het doorgaans christelijke westen verliest in de wereld invloed, terwijl de islam aan terrein wint. De stabiele (dictatoriale) Arabische regeringen zijn door de Golfoorlogen en de Arabische Lente grondig veranderd in landen als Irak, Syrië, Egypte en Lybië.
De regio's ten noorden en ten zuiden van Israël zijn volop in beweging. Waarheen?

Organisaties als Taliban, Al Qaida en IS volgden elkaar op in toenemende wreedheid en omvang. Nu de Taliban een eigen land hebben is het niet logisch om te veronderstellen dat er ineens een vreedzame wind gaat waaien.
Het is niet de bedoeling om bij elke actualiteit een Bijbeltekst te zoeken. Het gaat om de globale ontwikkeling en die wijst op de vorming van een macht ten noorden van Israël.
Daniël krijgt de toekomst te horen over twee machten in de eindtijd: de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden1. Het zijn rivaliserende machten, die naar elkaar zullen optrekken. Zij doen dat over Israëls grondgebied2.
Dat betekent dat Israël als macht er straks niet meer toe doet!
En toch ... deze machten bevinden zich ten noorden en ten zuiden van dit unieke land. Alles draait om Israël als hét centrum van Gods plannen op weg naar het Messiaanse rijk.

Uiteindelijk zal de noordelijke macht de sterkste zijn3. Die macht zal echter niet tevreden zijn met de alleenheerschappij in het Midden-Oosten, maar pas met de vernietiging van Jeruzalem. Dat lijkt te lukken4.
Maar op dát moment komt Christus terug5. Alleen Hij kan deze macht vernietigen6.

Meelezen

1
Daniël 11
2
Daniël 11: 41
Ook het sieraadland zal hij binnentrekken.
(Deze mooie naam gebruikt Daniël voor Israël)
3
Daniël 11: 42
Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan.
4
Daniël 11: 45
hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilige sieraad.
5
Zacharia 14: 6
Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg.
6
Daniël 11: 45
Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.