Uit het nieuws van 27 september 2021

De QR-code ingevoerd als toegangsbewijs

Voorlopig tot 1 november 2021 is een coronapas nodig om een evenement, restaurant, bioscoop, e.d. te bezoeken. De coronapas is een QR-code die laat zien dat iemand gevaccineerd is of negatief getest is.
De gedachte is dat hiermee het normale leven weer zoveel mogelijk terug komt.

Tot nu toe is ieder nog vrij om wel of geen vaccin te nemen, en was er bewegingsvrijheid binnen de maatregelen zoals 1,5 meter, mondkapje, e.d.
Nu de maatregelen zijn losgelaten bepaalt de QR-code waar iemand naar binnen mag. Niet alleen bij sportevenementen waar duizenden bij elkaar zijn, maar ook in dat rustige restaurantje om een kopje koffie te drinken.
Zonder QR-code dus geen toegang. Is dit hetzelfde als wat in Openbaring staat1? Zijn we daarmee in de eindtijd aangekomen?

De coronapandemie op zichzelf is geen kenmerk van de eindtijd:

  1. de Heer zegt dat ‘pestilentiën’ zullen voorkomen2, maar dat is nog niet het einde3
  2. honderd jaar geleden eiste de Spaanse griep minstens viermaal zoveel slachtoffers op een wereldbevolking die in omvang slechts een kwart was van de huidige.

Het digitale netwerk

Er is wél een groot verschil met honderd jaar geleden.
Na de tweede wereldoorlog is het digitale netwerk uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de maatschappij. De huidige wereld is ondenkbaar zonder internet.
Deze online mogelijkheid had tijdens corona grote voordelen: thuiswerken, kerkdiensten bijwonen, boodschappen bestellen, videobellen. Op afstand was nog veel mogelijk.

Internet wordt ook ingezet om de pandemie te bestrijden en het normale leven weer zoveel terug te brengen. Dat heeft geleid tot de QR-code.
Het resultaat na één weekend: volle stadions en volop feesten met de nodige comadrinkers op de eerstehulppost in de ziekenhuizen. Inderdaad weer redelijk normaal, althans voor hen die de QR-code hebben.
Mensen zonder QR-code kunnen nog steeds heel veel, in ieder geval “kopen en verkopen”, maar de inperking van de bewegingsvrijheid gaat te ver. Hopelijk is het ná 1 november voorbij.

Nee, de QR-code is nog geen teken van de eindtijd, maar de mogelijkheden met QR tonen wél dat het dankzij internet heel simpel is om mensen te controleren en te manipuleren. De Chinese overheid gaat momenteel al heel ver.
De wereld van de antichrist in Openbaring 13 is niet meer zo ver weg.

De naderende eindtijd

Na de tweede wereldoorlog zijn er grote veranderingen gaande waarin we de contouren herkennen van Gods naderende eindscenario voor deze wereld, zoals:

  1. de oprichting van de staat Israël
  2. de vorming van de Europese Unie
  3. de veranderingen in de Arabische wereld
  4. het digitale netwerk
Dat is bijzonder interessant, en ook bemoedigend, want de Heer komt snel4.

Maar één scenario is wellicht nóg interessanter, en dat heeft rechtstreeks met onszelf te maken. Paulus schetst de kenmerken van Gods gemeente in de laatste dagen, dus vlak vóór de komst van de Heer5. Die schets is buitengewoon schokkend. Dit gaat inderdaad over hen die zich chisten noemen6!

Maar de situatie is niet hopeloos!
Zijn oproep aan Timotheüs is ook gericht aan elke christen vandaag:

"Maar jij, blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, daar je weet van wie je het geleerd hebt, en omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is.
Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust
"7.

Alleen dát maakt ons wijs en bruikbaar voor de Heer.

Meelezen

1
Openbaring 13: 16 - 17
Het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd;
dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft
2
Lukas 21: 11
er zullen in verschillende plaatsen hongersnoden en pestilentiën zijn
3
Mattheüs 24: 6
dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde
4
Lukas 21: 28
Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.
5
2 Timotheüs 3: 1 - 3
Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zwaren tijden zullen zijn: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan van God.
6
2 Timotheüs 3: 4
Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht
7
2 Timotheüs 3: 14 - 16