Uit het nieuws van 24 december 2021

Op zoek naar de grenzen van het heelal

Wanneer alles volgens plan verloopt zal de James Webb telescoop (JWST) morgen gelanceerd worden.
Het wordt iets later dan gepland (oorspronkelijk in 2007) en is met 8,8 miljard dollar ook iets duurder geworden dan de eerste begroting van 0,5 miljard. Maar dan heb je ook wat. Het is een schitterend staaltje van technisch vernuft geworden!

De afgebeelde hoofdspiegel (doorsnee 6,5 meter) en de andere onderdelen zijn te groot voor de neus van de Ariane raket die de telescoop in de ruimte gaat brengen.
Daarom bestaat de hoofdspiegel uit 18 zeshoekige spiegels, die met de rest van de telescoop opgevouwen wordt gelanceerd. Nadat de telescoop gescheiden is van de raket worden de 18 spiegels uitgevouwen tot één hoofdspiegel en wordt de telescoop verder uitgebouwd. Dit proces duurt ongeveer 2 weken.
Nog eens 2 weken later is de telescoop op de juiste locatie aangekomen, op zo'n 1,6 miljoen kilometer van de aarde.

Wat zal JWST onderzoeken?

Deze telescoop is de opvolger van de Hubble telescoop, die al heel wat mooie beelden heeft opgeleverd. Volgens de evolutietheorie is het heelal ontstaan uit de oerknal of big bang (13,7 miljard jaar geleden). Het heelal dijt uit en met deze infrarood telescoop hoopt men dieper in het heelal te kunnen kijken. Hoe dieper in het heelal, hoe verder terug in de geschiedenis. Misschien ontdekt men wel sterrenstelsels die kort ná de oerknal zijn ontstaan!
Een ander belangrijk doel is om de mogelijkheid van het bestaan van leven te onderzoeken.

Wat levert het op?

Wanneer alles goed gaat en de eerste beelden binnenkomen zullen astronomen waarschijnlijk heel enthousiast worden over de schitterende beelden van stelsels die zich op vele lichtjaren afstand van ons bevinden.
Het levert jarenlang onderzoek op met vele publicaties en promoties als gevolg.

Maar het trieste is dat het in het algemeen geen extra bewondering oplevert voor de Schepper. Natuurlijk zijn er creationisten onder de astronomen. Zij zullen, evenals Gods kinderen, naar de resultaten kijken en de taal verstaan die daarin wordt gesproken:
"de hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen".1

Gods schepping

Door de moderne telescoop zien we grote en afgelegen sterrenstelsels en door de moderne microscoop zien we het kleinste detail. Neem nou het DNA-molecuul. Zó klein en toch de drager van erfelijke informatie waardoor ieder mens uniek is. Wat een ingenieus materiaal!

Onderzoek in de schepping kan maar één conclusie opleveren: dit is het machtig werk van de Schepper! "Hij sprak en het was er; Hij gebood en het stond er".2
Nog concreter: de Schepper is Christus, de Zoon van God.3

25 december 2021

Op de dag dat JWST wordt gelanceerd en op zoek gaat naar de grenzen van het heelal en tekenen van leven, staan velen stil bij de geboorte van de Heer en Heiland, Jezus Christus.

Hij ging de omgekeerde weg.4 Hij is de Mens uit de hemel, geboren uit een vrouw, om na een zondeloos leven te sterven aan het kruis als zoenoffer voor verloren zondaars.
Ondanks alle technische vernuft is de mens niet bijna goddelijk, maar heeft verlossing nodig, en die genade wordt nog elke dag aangeboden.5
Ieder die Hem aanneemt mag zich een kind van God noemen.6 Wat een rijkdom!

Aanschouw de Schepper van ’t heelal,
genageld aan het hout,
o liefde, Godd'lijk onbegrensd,
’t was al voor uw behoud.

Ja ik geloof, ja ik geloof,
dat Jezus voor mij stierf
en dat Hij aan het smaad’lijk kruis,
mijn eeuwig heil verwierf.

Dit lied is te beluisteren via

Meelezen

1
Psalm 19: 2
2
Psalm 33: 9
3
Kolosse 1: 16
Hij is het beeld van de onzichtbare God ... alle dingen zijn door Hem, en tot Hem geschapen
4
2 Korinthe 8: 9
Hij was rijk en is ter wille van u arm geworden
5
2 Korinthe 5: 20
laat u met God verzoenen
6
Johannes 1: 12
allen die Hem aangenomen hebben, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden