Uit het nieuws van 2 april 2022

Europa's eenheid

De Europese leiders doen erg hun best om eenheid uit te stralen in hun houding naar het Rusland van Poetin. Het binnenvallen in de Oekraïne vraagt immers om een stevige reactie? Vorige week hebben de regeringsleiders van de NAVO, EU en G7 elkaar zelfs op één dag ontmoet.
Resultaat? Eensgezinde sancties tegen Rusland, maar geen militaire actie.

echte eenheid?

Sinds 1958 is de huidige EU gegroeid tot 27 landen, die onderling sterk verschillen.
Er lopen bijvoorbeeld breuklijnen tussen noord en zuid op financiëel gebied en tussen oost en west over rechtspraak en onafhankelijkheid. Bovendien profileren de regeringsleiders zich graag met eigen standpunten. Bepaald geen eenheid dus!
Nu de noodzaak van een Europees leger wordt gevoeld is dat een volgend strijdpunt, want opnieuw moeten landen iets van hun soevereiniteit prijsgeven aan Brussel.
Is dat gebrek aan eenheid verrassend?

de droom van Nebukadnezar1

De koning van het machtige Babel droomt over een beeld met een gouden hoofd, zilveren borst, koperen dijen en ijzeren benen. Hij beseft dat dit heel bijzonder is, en vraagt zijn wijzen hem zowel de inhoud als de betekenis te vertellen. Daniël bidt tot God, zodat hij daarna beiden aan de koning kan uitleggen.
Het zijn vier opeenvolgende wereldrijken, waarvan Nebukadnezar het eerste en machtigste is.2 Daarna volgen de rijken van de Meden en Perzen, de Grieken en als vierde de Romeinen.

- het Romeinse rijk

Dit vierde rijk heeft twee vormen: de ijzeren benen gaan over in voeten, deels van ijzer en deels van leem.3
Ook Daniël ziet in een droom de vier wereldrijken, maar dan als dieren.4 Het zijn bekende (deels samengestelde) dieren, behalve het vierde dier. Dat kan hij alleen maar omschrijven als 'gruwelijk'.5

De eerste drie dieren zijn ook te zien in het beest uit de zee.6 Dat is geen toeval. Dit beest wordt later eenvoudig 'het beest' genoemd, waarvan wordt gezegd dat 'het was, niet is en uit de afgrond zal opstijgen'.7
Het Romeinse Rijk had inderdaad twee benen (een westelijk en een oostelijk deel), is daarna verdwenen, maar is weer zichtbaar geworden in het huidige Europa.

- Europa

Wat vroegere leiders als Napoleon en Hitler niet bereikten met militaire macht, is sinds 1958 vanzelf gegroeid. In deze tweede vorm bestaat het vierde wereldrijk echter uit ijzer en leem, en die twee elementen 'hechten niet aan elkaar'.8
Het is dus niet vreemd wanneer de Europese landen elk hun eigen identiteit vasthouden en er geen echte eenheid komt zoals bijvoorbeeld in de VS.
De eensgezinde houding naar Rusland is dan ook maar een dun buitenkantje.

hoe verder?

De gevolgen van de sancties zijn niet alleen in Rusland, maar ook hier merkbaar: hogere kosten voor energie, graan, en andere grondstoffen. De premier sprak gisteren: "we zullen allemaal iets verarmen". De accijnzen op benzine en gas kunnen niet eindeloos worden verlaagd.
De gevolgen van de oorlog in Oekraïne komen bovenop de financiële ondersteuning van bedrijven tijdens corona.
Het huidige kabinet is 100 dagen geleden begonnen met een optimistische begroting, maar die werd alleen mogelijk door nog meer geld te lenen op de financiële markten. De nationale schuld is dus nog groter geworden.
Niemand weet waar dit toe leidt.

Het beest uit de zee is de toekomstige leider van Europa. Nú al klinkt de roep om een sterke leider, zodat Europa eindelijk met één mond gaat spreken. Hij komt inderdaad!
Tot nu toe zijn de meeste dictators opgestaan in een situatie van chaos. De huidige ontwikkelingen gaan niet alleen in de richting van chaos op financiëel vlak, maar op alle terreinen van het leven, met name op moreel vlak.
Man, vrouw en huwelijk als basis in de schepping worden zoveel mogelijk vervangen door losbandigheid.
Dit is al eens eerder gebeurd, vlak voordat het oordeel kwam!9

De christen heeft vandaag de taak om waakzaam te blijven en uit te zien naar de komst van de Heer, méér dan ooit tevoren!

Meelezen

1
Daniël 2
2
Daniël 2: 38
u bent dat gouden hoofd!
3
Daniël 2: 41
de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer
4
Daniël 7
5
Daniël 7: 7
het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk
6
Openbaring 13: 2
En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw
7
Openbaring 17: 8
Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan
8
Daniël 2: 43
maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem
9
Mattheüs 25: 38, 39
Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,
en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
10
2 Petrus 1: 19